Historia odkryć złóż PIG

Odkrycia złóż w Polsce

Powołując do życia w 1919 r. Państwowy Instytut Geologiczny, władze państwowe postawiły przed nim misję badania budowy geologicznej Polski i poszukiwania surowców mineralnych. Zdawano sobie sprawę z tego, że badania podstawowe w geologii stwarzają możliwość znalezienia tych miejsc w skorupie ziemskiej, w których znajdują się surowce mineralne możliwe do praktycznego wykorzystania. To priorytetowe zadanie Państwowy Instytut Geologiczny realizuje z powodzeniem do dziś.

Rozwój gospodarczy Polski zarówno w okresie międzywojennym, jak i powojennym był możliwy m.in. dzięki do odkryciom wielu, nieznanych wcześniej złóż, zarówno tych o znaczeniu lokalnym, jak i takich, które dorównują największym złożom tego typu na świecie. Kilka najważniejszych przedstawiono na tej wystawie.

 

ODKRYCIA ZŁÓŻ MIEDZI

ODKRYCIA ZŁÓŻ ŻELAZA

ODKRYCIA ZŁÓŻ WĘGLA KAMIENNEGO

ODKRYCIA ZŁÓŻ WĘGLA BRUNATNEGO

ODKRYCIA ZŁÓŻ SIARKI

ODKRYCIA ZŁÓŻ SOLI

ODKRYCIA ZŁÓŻ KRZEMIENI

 

logo NFOŚ