Sto lat Państwowego Instytutu Geologicznego

 Sto lat PIG

 

Państwowy Instytut Geologiczny (PIG) został powołany 7 maja 1919 roku aby prowadzić wszechstronne badania budowy geologicznej kraju, których celem było i jest praktyczne wykorzystanie wiedzy w gospodarce narodowej i ochronie środowiska. Prace Instytutu umożliwiły odkrycie najważniejszych złóż surowców mineralnych a dobre rozpoznanie głębokich struktur geologicznych pozwala na skuteczne poszukiwanie nowych złóż również obecnie. Nasi geolodzy odkryli złoża miedzi i srebra, siarki, żelaza, fosforytów, soli kamiennej, soli potasowych, węgla brunatnego i kamiennego, barytu, molibdenu i innych – odkrycia te przyczyniły się do rozwoju przemysłu i zmieniły polską gospodarkę. Stulecie istnienia jest okazją do zaprezentowania wystawy omawiającej jego miejsce w polskiej geologii. W zaprezentowanym na wystawie kalendarium znalazły się najważniejsze wydarzenia, osiągnięcia i punkty zwrotne w historii PIG -u. Instytut to ludzie - wybitni naukowcy, nieprzeciętne osobowości, dla których geologia była często pasją życia, którzy wyznaczali kierunki działania jednostki i tworzyli jego historię.

Aktualnie działalność Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, krajowego eksperta w zakresie geologii, obejmuje szeroki zakres zadań jako państwowej służby geologicznej, państwowej służby hydrogeologicznej oraz instytucji naukowej spełniającej się we wszystkich dziedzinach nowoczesnej geologii.

Wystawa 100 lat Państwowego Instytutu Geologicznego poświęcona została historii, działalności i osiągnięciom Państwowego Instytutu Geologicznego. Misją jednego z najstarszych polskich instytutów o zasięgu ogólnokrajowym jest służba człowiekowi i środowisku, której przebieg dokumentuje wystawa.

 

Wystawa „Sto lat Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego”


Logo NFOŚIGW