Bałtyk i Pomorze w geologicznej odsłonie

Morze Bałtyckie

 

Wystawa przedstawia wybrane zagadnienia z zakresu geologii morza. Znajdziemy tu podstawowe wiadomości o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Bałtyku, pokazane w przystępny sposób. Są tu informacje o powstaniu Bałtyku, ukształtowaniu i budowie jego dna, surowcach mineralnych, ochronie brzegu morskiego i oczywiście o bursztynie. Osobne plansze poświęcono geoturystyce, jakości wód pitnych i wykorzystaniu geologii przy planowaniu działalności gospodarczej.

 

 
 

 

 

 

 

logo NFOŚ