Bałtyk i Pomorze w geologicznej odsłonie

Morze Bałtyckie

 

Wystawa przedstawia wybrane zagadnienia z zakresu geologii morza. Znajdziemy tu podstawowe wiadomości o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Bałtyku, pokazane w przystępny sposób. Są tu informacje o powstaniu Bałtyku, ukształtowaniu i budowie jego dna, surowcach mineralnych, ochronie brzegu morskiego i oczywiście o bursztynie. Osobne plansze poświęcono geoturystyce, jakości wód pitnych i wykorzystaniu geologii przy planowaniu działalności gospodarczej.

 

 
   

 

logo NFOŚ

Wystawa została zorganizowana w ramach projektu: „Współpraca krajowa w zakresie geologii i promocja działań państwowej służby geologicznej w latach 2021 – 2023 (zadanie ciągłe PSG)” i sfinansowana ze środków NFOŚiGW