Surowce mineralne Polski pod mikroskopem

 Surowce mineralne pod mikroskopem

 

Surowce mineralne Polski pod mikroskopem Wystawa składa się z 28 plansz, z których 24 są poświęcone poszczególnym surowcom mineralnym i ich grupom. Są to: ropa naftowa, gaz ziemny, węgle kamienne, węgle brunatne i torfy, rudy miedzi i srebra, rudy cynku i ołowiu, rudy molibdenu, wolframu i miedzi, rudy żelaza, tytanu i wanadu, siarka, sól kamienna, surowce chemiczne, surowce krzemionkowe, dolomity, wapienie, margle i kreda, gips i anhydryt, kamienie budowlane i drogowe, surowce ilaste, surowce ceramiczne, surowce ogniotrwałe, piaski szklarskie, kruszywo naturalne, bursztyn i inne kamienie ozdobne Polski.

W formie skrótowej („w PIGułce”) przedstawiono podstawowe, ale ważne informacje, takie jak: skład, geneza, występowanie (pokazano je także na mapkach), zasoby i wydobycie, wykorzystanie, wkład pracowników Instytutu w odkrycie/opracowanie złóż. Walorem edukacyjnym, ale też plastycznym Wystawy są fotografie, przede wszystkim mikroskopowe, dominujące na planszach. Towarzyszą im zdjęcia makroskopowe próbek ze złóż. Na każdej planszy zamieszczono też ciekawostkę o danym surowcu.

 

 

 

Logo NFOŚ