UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI HYDROGEOLOGICZNEJ

 

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI ZGROMADZONYCH
W BAZACH DANYCH
PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY HYDROGEOLOGICZNEJ

 

Szczegółowe informacje o bazach danych hydrogeologicznych »

 

W celu uzyskania informacji wymagających wyszukania i przygotowania danych należy wypełnić i złożyć wniosek o udostępnienie informacji zbieranych i przetwarzanych przez państwową służbę hydrogeologiczną.

 

document Wniosek o udostępnienie informacji zbieranych i przetwarzanych przez państwową służbę hydrogeologiczną » (95 KB)

document Wskazówki dotyczące wypełniania wniosku » (19 KB)

 

OPŁATY

 

Za wyszukanie i przygotowanie danych pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem.

 

  document Cennik opłat za wyszukanie i przygotowanie informacji zbieranych i przetwarzanych przez państwową służbę hydrogeologiczną » (226 KB)

 

ZASADY ZWOLNIENIA Z OPŁAT »

 

Udostępnianie danych na cele publiczne oraz dydaktyczno-naukowe realizowane jest bezpłatnie. Wnioskodawcą o nieodpłatne pozyskanie danych może być jedynie instytucja celu publicznego w ramach realizacji jej zadań ustawowych, nie komercyjnych.

 

Bezpłatne pozyskanie danych wymaga uwierzytelnienia wniosku pieczątką oraz podpisem osób decyzyjnych instytucji celu publicznego lub jednostek naukowo-badawczych (np. gminy, starostwa, powiatu, urzędu marszałkowskiego, uczelni, RZGW, KZGW i in.).

 

Oryginał wniosku należy dostarczyć osobiście lub na adres: 

 

SEKCJA OBSŁUGI WNIOSKÓW NAG

czynna: wtorek - piątek, godz. 9:00 – 15:00

Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

bud. im. Jana Wyżykowskiego

pok. nr 7, 8 (parter)

tel. 22 45 92 389, 22 45 92 399

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wniosek powinien jednoznacznie precyzować:

  • zakres danych, o które wnosi wnioskodawca
  • cel wykorzystania danych
  • formę, w jakiej może nastąpić udostępnienie informacji, np. formaty danych, wydruki itp.
  • sposób przekazania danych - wysyłka pocztą, transfer mailowy, odbiór osobisty

 

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Wnioski można składać w wersji papierowej lub cyfrowej.

Poprawnie wypełniony wniosek o udostępnienie danych z baz PSH w wersji cyfrowej uwierzytelniony poprzez profil zaufany należy przesłać na

Skrzynkę podawczą ePUAP na adres: PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY /PIG-PIB/wnioskinag

W zamieszczonym pod tym adresem formularzu należy wybrać jako adresata Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy oraz dołączyć formularz wniosku jako załącznik.

 

Poprawnie wypełniony oryginał wniosku o udostępnienie danych z baz PSH w wersji papierowej należy przesłać na adres:

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Rakowiecka 4

00-975 Warszawa

z dopiskiem: Sekcja Obsługi Wniosków

 

UDOSTĘPNIANIE ARCHIWALNYCH DOKUMENTACJI  HYDROGEOLOGICZNYCH

 

Archiwalne dokumentacje hydrogeologiczne gromadzi i udostępnia Narodowe Archiwum Geologiczne. Materiały archiwum są udostępniane na wniosek o wgląd lub udostępnienie.

 

Sygnatury dokumentów można odnaleźć w Centralnej Bazie Danych Geologicznych
- w podsystemie Dokumenty »

 

Więcej informacji dotyczących gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej znajdują się na stronie Gromadzenie i udostępnianie informacji geologicznej »

 

ZAMAWIANIE ARKUSZY MAP I WYDAWNICTW PIG-PIB »