UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI HYDROGEOLOGICZNEJ

Szanowni Państwo, w związku z działaniami profilaktycznymi mającym na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 Narodowe Archiwum Geologiczne wstrzymuje do odwołania obsługę Klientów realizowaną w pomieszczeniach NAG. Przepraszamy za utrudnienia.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI ZGROMADZONYCH
W BAZACH DANYCH
PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY HYDROGEOLOGICZNEJ

 

Szczegółowe informacje o bazach danych hydrogeologicznych »

 

W celu uzyskania informacji wymagających wyszukania i przygotowania danych należy wypełnić i złożyć wniosek o udostępnienie informacji zbieranych i przetwarzanych przez państwową służbę hydrogeologiczną.

 

document Wniosek o udostępnienie informacji zbieranych i przetwarzanych przez państwową służbę hydrogeologiczną » (95 KB)

document Wskazówki dotyczące wypełniania wniosku » (19 KB)

 

OPŁATY

 

Za wyszukanie i przygotowanie danych pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem.

 

  document Cennik opłat za wyszukanie i przygotowanie informacji zbieranych i przetwarzanych przez państwową służbę hydrogeologiczną » (226 KB)

 

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Wnioski można składać w wersji papierowej lub cyfrowej.

Poprawnie wypełniony wniosek o udostępnienie danych z baz PSH w wersji cyfrowej uwierzytelniony poprzez profil zaufany należy przesłać na

Skrzynkę podawczą ePUAP na adres: PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY /PIG-PIB/wnioskinag

W zamieszczonym pod tym adresem formularzu należy wybrać jako adresata Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy oraz dołączyć formularz wniosku jako załącznik.

 

Poprawnie wypełniony oryginał wniosku o udostępnienie danych z baz PSH w wersji papierowej należy przesłać na adres:

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Rakowiecka 4

00-975 Warszawa

z dopiskiem: Zespół ds. Obsługi Wniosków

 

UDOSTĘPNIANIE ARCHIWALNYCH DOKUMENTACJI  HYDROGEOLOGICZNYCH

 

Archiwalne dokumentacje hydrogeologiczne gromadzi i udostępnia Narodowe Archiwum Geologiczne. Materiały archiwum są udostępniane na wniosek o wgląd lub udostępnienie.

 

Sygnatury dokumentów można odnaleźć w Centralnej Bazie Danych Geologicznych
- w podsystemie Dokumenty »

 

Więcej informacji dotyczących gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej znajdują się na stronie Gromadzenie i udostępnianie informacji geologicznej »

 

ZAMAWIANIE ARKUSZY MAP I WYDAWNICTW PIG-PIB »