mgr inż. Natalia Tarczyńska

Zastępca Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego ds. administracyjno-ekonomicznych

 

Wykształcenie

Absolwentka Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, magister inżynier informatyki i zarządzania.

 

Przebieg pracy zawodowej

Po studiach pracowała jako pracownik naukowy i dydaktyczny w Instytucie Zarządzania i Informatyki  Akademii Ekonomicznej (Uniwersytet Ekonomiczny) we Wrocławiu,  zajmując się tematyką  projektowania i wdrażania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oraz bazami danych.

Następnie przez wiele lat we Wrocławiu kierowała firmami: TETA SA – dyrektor ds. sprzedaży; CCS Software – prezes zarządu, dyrektor; Nova Consulting – dyrektor ds. konsultingu.

W latach 1998-2007 pracowała w Warszawie w  międzynarodowych firmach doradczych Ernst &Young Management Consulting oraz Deloitte Advisory, gdzie kierowała zespołami usług doradczych w obszarze systemów wspomagających zarządzania klasy ERP (Oracle Financial, SAP). Prowadziła szkolenia oraz kierowała projektami z zakresu analizy i reorganizacji procesów biznesowych w obszarze finansów i gospodarki materiałowej, opracowania strategii rozwoju informatyki oraz budowy rozwiązań IT dla różnych sektorów (przemysł, handel, energetyka, instytucje finansowe). W Deloitte kierowała projektami i wdrożeniami systemów, w tym systemów transakcyjnych, gospodarki własnej i hurtowni danych dla sektora bankowego.

W latach 2007-2009 była dyrektorem Biura Programów Strategicznych  w Banku Zachodnim WBK SA we Wrocławiu, gdzie była odpowiedzialna za  wdrożenie zasad zarządzania portfelowego i zarządzała portfelem złożonym z 17 wysokobudżetowych programów strategicznych o charakterze biznesowych, technologicznym, organizacji procesów i rozwoju sieci placówek.

Prowadząc własną działalność doradczą (2010-2015) zarządzała m.in. projektem finansowanym ze środków unijnych  dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  (system informacyjny dla publicznych służb zatrudnienia).

W latach 2015-2017  pracowała w Santander Consumer Bank we Wrocławiu m.in. jako menedżer ds. zarządzania portfelem projektów.

 

Publikacje

Publikacje i artykuły związane z bazami danych, zarządzaniem projektami i systemami wspomagającymi zarządzanie.

 

Szkolenia

Liczne szkolenia z zakresu zarządzania zespołami, metodyk zarządzania projektami, negocjacji, motywacji, szkolenia menedżerskie