dr Adam Mydłowski

Zastępca Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego ds. ogólnych

Wykształcenie

Doktor nauk o Ziemi w dyscyplinie geologii.

Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek Geologia oraz Politechniki Wrocławskiej, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, kierunek Energetyka Odnawialna.

Posiada uprawnienia geologiczne kategorii VIII i XI: projektowanie, wykonywanie i dokumentowanie prac kartografii geologicznej, dozór geologiczny.

Odbył liczne kursy i szkolenia, m.in. z zakresu Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) i geograficznych systemów informacji.

Doświadczenie i dorobek zawodowy

Wieloletni pracownik Oddziału Dolnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB, gdzie zajmował się szeregiem zagadnień, m.in. asystowaniem podczas wierceń otworów badawczych, wykonywaniem opracowań kartograficznych (współautor arkusza Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski, autor i współautor kilku arkuszy Mapy Geologiczno-Gospodarczej Polski oraz Mapy Geośrodowiskowej Polski). Angażował się w prace kartograficzne w technologii GIS.

Uczestniczył w realizacji Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej oraz w dokumentowaniu geologicznym wzdłuż liniowych inwestycji infrastrukturalnych. Brał udział w pracach związanych z gospodarką odpadami wydobywczymi. Uczestniczył w projektach związanych z wykorzystaniem energii geotermalnej. Był zaangażowany w prace związane z interpretacją zdjęć całkowitego pola magnetycznego Ziemi na obszarze Sudetów i ich przedpola. Projektował i wdrażał geologiczne bazy danych dla potrzeb geotermii niskotemperaturowej oraz dla potrzeb modelowania 3D. Budował trójwymiarowe modele struktur geologicznych niezbędne w realizacji różnych projektów.