Dr inż. Mateusz Damrat

Dr inż. Mateusz Damrat Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

Wykształcenie

Ukończył studia magisterskie w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł inżyniera górnictwa i geologii uzyskał na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo Hutniczej, a stopień doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, przy współpracy z Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. 

Ukończył ogólnomenedżerskie studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie i dorobek zawodowy

W latach 2009-2014 prowadził zajęcia dydaktyczne w ramach studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2011-2014 uczestniczył w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Academy of Finland.

W Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym pracuje od 2014 roku. W Oddziale Geologii Morza w Gdańsku realizował liczne zadania państwowej służby geologicznej oraz kierował projektami naukowymi i komercyjnymi.

W 2016 roku został laureatem Stypendium im. Krzysztofa Beresa Polskiego Towarzystwa Geologicznego.

W październiku 2019 r. został powołany przez Ministra Środowiska na Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

Z ramienia PIG-PIB zasiada w zarządzie Stowarzyszenia Europejskich Służb Geologicznych EuroGeoSurveys. Uczestniczył w realizacji geologicznej części projektu EMODnet, sesji sprawozdawczej The Marine Geology Expert Group (MGEG) przy EuroGeoSurveys oraz w pracach grupy roboczej WGEXT przy Międzynarodowej Radzie Badań Morza (ICES).

Jest wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Geologicznego.