Dr inż. Mateusz Damrat

Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

Wykształcenie

Ukończył studia magisterskie w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł inżyniera górnictwa i geologii uzyskał na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo Hutniczej, a stopień doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, przy współpracy z Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. 

Doświadczenie i dorobek zawodowy

W latach 2011-2014 uczestniczył w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Academy of Finland. Od 2014 roku jest zatrudniony w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym.

W Oddziale Geologii Morza w Gdańsku realizował liczne zadania państwowej służby geologicznej oraz kierował projektami naukowymi i komercyjnymi. Laureat (2016) Stypendium im. Krzysztofa Beresa Polskiego Towarzystwa Geologicznego.

Z ramienia PIG-PIB uczestniczył w realizacji geologicznej części projektu EMODnet, sesji sprawozdawczej The Marine Geology Expert Group (MGEG) przy EuroGeoSurveys oraz w pracach grupy roboczej WGEXT przy Międzynarodowej Radzie Badań Morza (ICES).

Jest wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Geologicznego.