Geologiczna współpraca Polski i Kanady

Polska i Kanada podpisały list intencyjny umożliwiający dalszą współpracę geologiczną między oboma państwami. Pozwoli on na zacieśnienie kontaktów z kanadyjską prowincją Alberta, bogatą w surowce mineralne.

Ze strony polskiej list podpisał 17 listopada w Warszawie Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) dr Sławomir Mazurek. 22 listopada w Calgary podpis złożył Jim Ellis, dyrektor generalny Alberta Geological Survey.

Podpisanie dokumentu przez stronę kanadyjską odbyło się podczas międzynarodowej konferencji w obecności przedstawicieli rządu prowincji Alberta z Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu Dyrektorów Auger Laurenta i Persi Trevora, Ministerstwa Środowiska RP Naczelnika Wydziału Legislacji Piotra Kropińskiego i delegatów PGI-PIB radcy prawnego Joanny Maczuły i Grzegorza Makucha z biura dyrektora PGI-PIB. Ceremonia podpisania Listu Intencyjnego zakończyła blisko dwuletni okres wytężonych działań na rzecz budowy platformy surowcowej współpracy z prowincją Alberta, której ogromne przestrzenie – ponad dwukrotnie przewyższające powierzchnię Polski – stanowią bogaty rezerwuar surowców mineralnych. Prace te były prowadzone pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej, Głównego Geologa Kraju Ministra prof. Mariusza Orion Jędryska, przy życzliwym wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Energii.

Podczas wizyty w Kanadzie delegacja Państwowego Instytutu Geologicznego uczestniczyła w międzynarodowej konferencji Global Summit Regulatory Excellence - Engagement, Innovation, Collaboration. W wydarzeniu wzięło udział ponad sto osób z kilkunastu krajów, w tym z USA, Chin, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Japonii, Meksyku, Mongolii, Indii, Korei, Ugandy, Nigerii a także przedstawiciele organizacji międzynarodowych. W trakcie trzydniowych warsztatów delegaci mieli okazję do wymiany doświadczeń w kwestiach powiązanych ze zmianami klimatu, energii ze źródeł odnawialnych, regulacji w zakresie poszukiwania i wydobycia surowców, zarządzania geoinformacją, magazynowania rdzeni, kwestiami opłat i podatków.

Trzeciego dnia uczestnicy szczytu zwiedzili archiwum rdzeni w Calgary, będącym największym i jednym z najnowocześniejszych magazynów tego typu na świecie. Tego dnia delegaci korzystali także z możliwości spotkań w formule „sam-na-sam” (one-on-one) z przedstawicielem kanadyjskiej służby geologicznej.

Magazyn rdzeni w Calgary

Magazyn rdzeni w Calgary

Przedstawiciele PIG-PIB uczestniczyli też w spotkaniu z Ambasadorem Polski w Ottawie dr. Andrzejem Kurnickim. Gościli także w Ministerstwie Surowców Kanady.

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Makuch