MONITORING SKŁADOWISK ODPADÓW

grafika ilustracyjna


OFERTA
 

1. Opracowywanie projektu kompleksowego monitoringu składowisk odpadów, przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu ich eksploatacji oraz jego realizacja, w tym m.in.:

  • Lokalizacja i wykonanie otworów obserwacyjnych (piezometrów) wód podziemnych
  • Pomiar poziomu wód podziemnych w piezometrach
  • Wyznaczenie miejsc poboru próbek wód powierzchniowych, odciekowych, podziemnych oraz gruntów do badań monitoringowych i ustalenie parametrów wskaźnikowych wymagających obserwacji
  • Ustalenie tła geochemicznego wód powierzchniowych i podziemnych w miejscach, które według zatwierdzonej instrukcji eksploatacji składowiska odpadów są wskazane do obserwacji
  • Badanie osiadania powierzchni składowisk odpadów
  • Morfologia odpadów komunalnych
  • Badanie emisji i składu gazu składowiskowego
  • Pobór próbek i badanie parametrów wskaźnikowych w wodach powierzchniowych, odciekowych i podziemnych, m.in. odczynu pH, przewodności elektrolitycznej właściwej, ogólnego węgla organicznego (OWO), zawartości metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cr+6, Hg), sumy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)

2. Opracowywanie okresowych sprawozdań z prowadzonego monitoringu – w formie raportów kwartalnych oraz zbiorczego raportu rocznego.

KONTAKT

dr Olimpia Kozłowska
Kierownik Zakładu Geologii Środowiskowej
Koordynator Mapy Geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000
tel.  22 459 2473
tel. kom. 501 256 796
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Krzysztof Jóźwiak
p.o. Kierownika Zakładu Rozpoznawania i Ochrony Wód Podziemnych 
tel. 22 459 2345 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.