MONITORING SKŁADOWISK ODPADÓW

alt

OFERTA 

Opracowywanie projektu kompleksowego monitoringu składowisk odpadów, przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu ich eksploatacji oraz jego realizacja, w tym m.in.:

  • Lokalizacja i wykonanie otworów obserwacyjnych (piezometrów) wód podziemnych
  • Pomiar poziomu wód podziemnych w piezometrach
  • Wyznaczenie miejsc poboru próbek wód powierzchniowych, odciekowych, podziemnych oraz gruntów do badań monitoringowych i ustalenie parametrów wskaźnikowych wymagających obserwacji
  • Ustalenie tła geochemicznego wód powierzchniowych i podziemnych w miejscach, które według zatwierdzonej instrukcji eksploatacji składowiska odpadów są wskazane do obserwacji
  • Badanie osiadania powierzchni składowisk odpadów
  • Morfologia odpadów komunalnych
  • Badanie emisji i składu gazu składowiskowego
  • Pobór próbek i badanie parametrów wskaźnikowych w wodach powierzchniowych, odciekowych i podziemnych, m.in. odczynu pH, przewodności elektrolitycznej właściwej, ogólnego węgla organicznego (OWO), zawartości metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cr+6, Hg), sumy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)

Opracowywanie okresowych sprawozdań z prowadzonego monitoringu w formie raportów kwartalnych oraz zbiorczego raportu rocznego

 

KONTAKT

 

Warszawa

dr Monika Konieczyńska
Zakład Hydrogeologii i Geologii Środowiskowej
tel. 22 45 92 298
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Wojciech Wołkowicz
Program Hydrogeologia i Środowisko
tel. 22 45 92 243
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szczecin

mgr Piotr Fuszara
Oddział Pomorski
tel. 91 43 23 442
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.