ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

grafika ilustracyjna

OFERTA

  • Opracowywanie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych i wojewódzkich planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym stanu środowiska, wielkości i jakości zasobów wodnych, występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych oraz występowania złóż kopalin i terenów górniczych, zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym
  • Kompleksowe rozpoznanie wpływu obiektów uciążliwych na środowisko – ocena stopnia degradacji środowiska i możliwości jego ponownego zagospodarowania
  • Wskazywanie kierunków zagospodarowania przestrzennego danego obszaru pod względem wykorzystania jego walorów przyrodniczych i ochrony środowiska, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju
  • Ocena przydatności gruntów do użytkowania, np. rolniczego, rekreacyjnego, przemysłowego
  • Opracowywanie programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami dla województw, powiatów i gmin

KONTAKT

dr Olimpia Kozłowska
Kierownik Zakładu Geologii Środowiskowej
tel.  22 459 2473
tel. kom. 501 256 796
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.