ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

alt

OFERTA

  • Opracowywanie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych i wojewódzkich planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym stanu środowiska, wielkości i jakości zasobów wodnych, występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych oraz występowania złóż kopalin i terenów górniczych, zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym
  • Kompleksowe rozpoznanie wpływu obiektów uciążliwych na środowisko – ocena stopnia degradacji środowiska i możliwości jego ponownego zagospodarowania
  • Wskazywanie kierunków zagospodarowania przestrzennego danego obszaru pod względem wykorzystania jego walorów przyrodniczych i ochrony środowiska, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju
  • Ocena przydatności gruntów do użytkowania, np. rolniczego, rekreacyjnego, przemysłowego
  • Opracowywanie programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami dla województw, powiatów i gmin

 

KONTAKT

 

Warszawa

dr Monika Konieczyńska
Zakład Hydrogeologii i Geologii Środowiskowej
tel. 22 45 92 298
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kraków

dr inż. Izabela Laskowicz
Centrum Geozagrożeń
tel. 12 29 01 357
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.