Metody powierzchniowe

 

Państwowa Służba Geologiczna stosuje następujące metody pomiaru powierzchniowego:

 

GEODEZYJNE

foto 6 gps

 

NAZIEMNY SKANING LASEROWY

foto 7 vz1000

 

LOTNICZY SKANING LASEROWY

foto 8 ALS osuwisko

 

 

SATELITARNA
INTERFEROMETRIA RADAROWA

foto 9 insar