Monitorowanie osuwisk w Karpatach

 

W ramach Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) prowadzony jest stały monitoring osuwisk, zagrażających tzw. infrastrukturze krytycznej. Na chwilę obecną, system monitoringu podziemnego (inklinometry, piezometry) i naziemnego (GNSS, skaning laserowy, InSAR, deszczomierze), założono dla 61 osuwisk zlokalizowanych na obszarze całych Karpat.

 

Otwórz na pełnym ekranie

 

Przybliżona lokalizacja osuwisk monitorowanych przez PSG w Karpatach.

 

  aktywnosc osuwisk 3 2015

Lista osuwisk, dla których prowadzony jest monitoring (wgłębny i powierzchniowy)

UWAGA: osuwiska 51-61 w trakcie realizacji