Struktura PSG

Pracami pionu służby geologicznej kieruje dr Andrzej Głuszyński - Zastępca dyrektora PIG-PIB ds. służby geologicznej. Zakres działania został szczegółowo określony w Regulaminie organizacyjnym Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego.

W skład pionu służby geologicznej wchodzą następujące zakłady:

  1. Dział Koordynacji Zadań Państwowej Służby Geologicznej
  2. Zakład Geologii Złożowej i Gospodarczej
  3. Zakład Kartografii Geologicznej 
  4. Centrum Geozagrożeń
  5. Zakład Rozpoznawania i Ochrony Wód Podziemnych
  6. Zakład Monitoringu Wód Podziemnych
  7. Zakład Utrzymania i Rozwoju Systemów Dziedzinowych
  8. Narodowe Archiwum Geologiczne

Z jednostkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład pionu służby geologicznej współpracują także pozostałe komórki organizacyjne Instytutu, wspomagając je we wszystkich obszarach działalności.