Struktura PSG

Pracami pionu służby geologicznej kieruje dr Andrzej Głuszyński - Zastępca dyrektora PIG-PIB ds. służby geologicznej. Zakres działania został szczegółowo określony w Regulaminie organizacyjnym Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego.

W skład pionu służby geologicznej wchodzą następujące programy/zakłady:

Dział Koordynacji Zadań Państwowej Służby Geologicznej

 • Sekcja ds. Planowania i Rozliczania Zadań Służby Geologicznej
 • Sekcja ds. Wsparcia Działań Służby Geologicznej

Program Geologia Złożowa i Gospodarcza

 • Zespół Kopalin Energetycznych
 • Zespół Kopalin Nieenergetycznych
 • Zespół Wód Uznanych za Kopaliny
 • Zespół Wizualizacji Danych Złożowych
 • Zespół Rejestru Obszarów Górniczych

Program Kartografia Geologiczna i Geologia Regionalna

Centrum Geozagrożeń

 • Zespół Identyfikowania i Rejestracji Ruchów Masowych
 • Zespół Monitorowania Geozagrożeń
 • Zespół Geologii Inżynierskiej

Program Hydrogeologia i Środowisko

 • Zespół Rozpoznanie i Bilansowanie Wód Podziemnych
 • Zespół Monitoring Wód Podziemnych
 • Zespół Oceny Stanu i Sytuacji Hydrogeologicznej
 • Zespół Geologii Środowiska
 • Zespół Hydrogeologii Regionu Lubelskiego
 • Zespół ds. Wierceń
 • Zespół Poboru Próbek Środowiskowych

Program Geologiczne Bazy Danych

 • Zespół Centralna Baza Danych Geologicznych
 • Zespół ds. Zarządzenia Geologicznymi Bazami Danych

Program Modelowanie Procesów Geologicznych

Program Narodowe Archiwum Geologiczne

 • Archiwum Dokumentów Geologicznych
 • Archiwum Próbek Geologicznych
 • Archiwum Cyfrowe
 • Zespół ds. Obsługi Wniosków

Z jednostkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład pionu służby geologicznej współpracują także pozostałe komórki organizacyjne Instytutu, wspomagając je we wszystkich obszarach działalności.