Komisja Opracowań Kartograficznych

Zadaniem Komisji Opracowań Kartograficznych jest rozpatrywanie i dokonywanie oceny wykonywanych przez państwową służbę geologiczną prac geologicznych z zakresu kartografii geologicznej, w tym projektów robót geologicznych przed ich skierowaniem do zatwierdzenia przez właściwy organ administracji geologicznej oraz dokonywanie oceny końcowej opracowań autorskich z tego zakresu.

Nadzór nad działalnością komisji sprawuje dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego.

 

Zarządzenie dyrektora PIG-PIB w sprawie powołania Komisji Opracowań Kartograficznych (17.10.2012 r.)

 

Zarządzenie dyrektora PIG-PIB zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Opracowań Kartograficznych (16.06.2016 r.)

 

  pdf Skład osobowy Komisji Opracowań Kartograficznych (910 KB)

  document Regulamin pracy Komisji Opracowań Kartograficznych (38 KB)