Wydobycie węgla kamiennego w Polsce

Przez wiele lat Polska zajmowała miejsca w pierwszej piątce krajów o największym wydobyciu węgla kamiennego.

Obecnie nasz kraj spadł w tej klasyfikacji na 10 pozycję. Największe ilości węgla kamiennego wydobyto w naszym kraju w 1979 roku i było to wg niektórych źródeł nawet 200 mln ton. Od tego czasu ilość wydobywanego surowca spada, podobnie jak zatrudnienie w branży górniczej. W roku 1990 w 70 funkcjonujących kopalniach wydobyto 151,3 mln ton węgla kamiennego, przy zatrudnieniu wynoszącym 416 tys. pracowników. W 2016 r. wydobycie surowca wyniosło 66,484 mln ton, a zatrudnienie w sektorze górnictwa węgla kamiennego wynosiło około 85 tys. osób.

Najwięcej węgla kamiennego wydobyto w 2016 r. Górnośląskim Zagłębiu Węglowym – 59,173 mln ton. W Lubelskim Zagłębiu Węglowym wydobyto w tym samym okresie 7,311 mln ton.

Szacuje się, że od rozpoczęcia wydobycia po II wojnie światowej z polskich kopalń wydobyto już 8697,1 mln ton węgla kamiennego.

Głównym zagłębiem w Polsce jest Górnośląskie Zagłębie Węglowe, w jego obrębie zlokalizowane są prawie wszystkie zakłady górnicze. W Lubelskim Zagłębiu Węglowym działa jedna kopalnia „Bogdanka”. W Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym wydobycie węgla kamiennego zakończono w 2000 r. zamykając ostatnią z działających tu niegdyś kopalń w Nowej Rudzie (pole Słupiec). Powodem zaniechania eksploatacji złóż z DZW była nieopłacalność wydobycia węgla kamiennego, spowodowana głównie trudnymi warunkami geologiczno-górniczymi.

Wydobycie i zasoby węgla kamiennego w Polsce w latach 1990-2016

Rok                  Wydobycie węgla kamiennego w mln ton Zasoby bilansowe węgla kamiennego w mld ton
1990 151,3 65,5
1991 143,1 65,0
1992 132,7 64,6
1993 131,4 69,9
1994 134,1 61,5
1995 135,5 60,2
1996 136,3 58,3
1997 132,6 54,7
1998 113,9 50,9
1999 109,9 46,8
2000 102,1 45,4
2001 102,5 45,9
2002 96,2 44,1
2003 97,3 43,1
2004 95,6 42,6
2005 93,0 43,3
2006 89,3 42,0
2007 82,8 43,1
2008 80,0 43,2
2009 70,9 44,2
2010 69,2 45,1
2011 67,6 48,5
2012 71,3 48,2
2013 68,4 51,4
2014 66,0 52,0
2015 65,1 56,2
2016 66,5 58,6

Źródło: PIG-PIB, Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce według stanu na dzień 31.12.2016 r.

Przy obecnym stanie zasobów geologicznych, wydobycia i zapotrzebowania na obecnym poziomie, węgiel kamienny wystarczyłby licząc matematycznie na ponad 860 lat. Jednak wystarczalność zasobów operatywnych**** węgla kamiennego w Polsce jest dużo niższa i wynosi 40-50 lat w zależności od wysokości strat przy eksploatacji, a przy wykorzystaniu zasobów niezagospodarowanych – na około 100 lat.