Import i eksport węgla kamiennego w Polsce

Polska jest ważnym eksporterem węgla kamiennego. 

Przez ostatnie ćwierćwiecze sprzedaż za granicę tego surowca zmniejszyła się o prawie połowę.W latach 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku udział eksportu węgla z Polski wynosił 19% w skali światowej, spadł jednakże do 1-2% w ostatnich latach.

W 2016 r. wyeksportowano z Polski 9,099 mln ton węgla kamiennego, co odpowiadało 13,7% krajowego wydobycia. Polski węgiel kamienny trafia do około 30 państw. Głównymi odbiorcami są państwa europejskie, m.in.: Niemcy, Czechy, Finlandia, Austria, Ukraina, Słowacja, Wielka Brytania, Włochy, Norwegia, Belgia i Dania. Po kilkaset tysięcy ton sprowadza od nas Egipt, Maroko i Turcja.

Import węgla kamiennego do Polski jest zjawiskiem stosunkowo nowym. Przez wiele lat Polska importowała tylko te rodzaje węgla, które nie były możliwe do pozyskania w kraju (zwłaszcza węgiel koksowy niskofosforowy). Dopiero na początku XXI wieku zaczęto sprowadzać do Polski również węgiel energetyczny, który jest także wydobywany w kraju. W 2008 roku Polska po raz pierwszy w historii sprowadziła więcej węgla, niż wyniósł nasz eksport.

W 2016 r. sprowadzono do Polski 8,314 mln ton węgla kamiennego, co odpowiadało 12,4% krajowego wydobycia. Do Polski węgiel kamienny jest sprowadzany z ponad 20 państw, głównie z Rosji (około 60%), Czech (około 18%), USA (około 13%), a nawet z Kolumbii, RPA i Australii.

Węgiel kamienny transportowany jest głównie drogą lądową. Drogą morską przewozi się średnio 25% tego surowca.

Import i eksport węgla kamiennego w latach 2008 - 2016 r.

Rok Import węgla kamiennego Eksport węgla kamiennego
Masa(mln ton) Wartość (mln złotych) Masa (mln ton) Wartość (mln złotych)
2008 10,340 3776 8,462 3359
2009 10,812 3305 8,396 2965
2010 14,150 5209 10,551 3596
2011 14,991 6313 7,021 3408
2012 10,193 4063 7,072 3155
2013 10,528 11693 10,848 3900
2014 10,431 3336 9,038 2964
2015 8,301 2612 9,212 2746
2016 8,314 2554 9,099 1595

źródło: geoportal.pgi.gov.pl/surowce

Saldo obrotów węglem kamiennym było w 2016 r. dodatnie.