Aspekty prawne - konferencja konsultacyjna Polityki Surowcowej Państwa w Łodzi

– Mamy silną konstrukcję Polityki Surowcowej Państwa. Budujemy nowy i efektywny system, reformujemy Prawo geologiczne i górnicze – powiedział w Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, Główny Geolog Kraju, prof. Mariusz Orion Jędrysek podczas konferencji w Łodzi, która odbyła się 16 maja br.

Była to już siódma konferencja z cyklu 12 regionalnych spotkań odbywających się w ramach trwających od listopada 2017 r. szerokich konsultacji społecznych projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP). Tematem spotkania był V filar PSP: „Uwarunkowania prawne Polityki Surowcowej Państwa”. Filar ten skupia się głównie na reformie Prawa geologicznego i górniczego (Pgg) oraz przystosowaniu przepisów prawa do wdrożenia i funkcjonowania PSP. W spotkaniu brało udział około 200 uczestników. 

Wśród licznie przybyłych uczestników byli m. in. wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, posłowie Waldemar Buda i Ireneusz Zyska oraz przedstawiciele przedsiębiorstw i świata nauki.

 mg 1470 stitch

Konferencja zgromadziła bardzo liczne grono słuchaczy

Podczas konferencji przedstawiciele Ministerstwa Środowiska przedstawili plan prac nad kompleksową reformą Pgg, której pierwszy etap przewidziany jest do końca roku. Jednym z ważniejszych punktów reformy Pgg będzie zapewnienie ochrony strategicznych złóż poprzez utworzenie ich specjalnego rejestru. Rejestr ten miałby być uwzględniany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

imgp1449

Prezentacja założeń zmian w Prawie geologicznym i górniczym

Prace nad nowelizacją Pgg przebiegają również w obrębie udzielania koncesji na eksploatację złóż, a szczególnie tzw.  koncesji 2020. Projekt nowelizacji Pgg, zawierający stosowne zmiany, po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów, już trafił 11 maja do sejmu.

Nie zabrakło głosów przedsiębiorców i ekspertów, którzy wyrazili opinię, że PSP, poprzez instrumenty prawne, powinno gwarantować firmom opłacalność inwestycji w górnictwie. Chodzi o obniżenie ryzyka inwestycyjnego, co jest jednym z głównych celów tego dokumentu rządowego.

dsc02937

Dyskusje toczyły się także podczas przerw w kuluarach

W preambule projektu PSP możemy przeczytać, że polityka surowcowa jest zbiorem nadrzędnych zasad i działań dla zmniejszenia ryzyk w podaży surowców, mających na celu zabezpieczenie wieloletnich potrzeb gospodarczych i społecznych państwa. - Aby to uczynić, potrzebna jest agencja wykonawcza zajmująca się geologią w służbie państwa, czym ma być Polska Agencja Geologiczna (PAG). – PAG ma być realizatorem Polityki Surowcowej Państwa – powiedział prof. Jędrysek.

– Polityka Surowcowa Państwa jest dokumentem o znaczeniu fundamentalnym, do tej pory chodziliśmy po omacku – zauważył z kolei przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii poseł Ireneusz Zyska, podkreślając wagę tworzonego dokumentu, który wpisuje się w Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Poruszono także temat surowców w regionie łódzkim, który jest bogaty w węgiel brunatny oraz posiada bardzo dobre warunki geotermalne. Aby to potwierdzić potrzebne jednak są badania geologiczne – zaznaczyli eksperci.

(jch)