Bank danych Wód Podziemnych Zaliczonych do Kopalin - Bank Wód Mineralnych

Bank Danych Wód Podziemnych Zaliczonych do Kopalin (Bank Wód Mineralnych) jest relacyjną bazą danych hydrogeologicznych, w której gromadzone są informacje o otworach, źródłach oraz innego rodzaju obiektach, którymi ujęte zostały wody lecznicze, termalne i solanki (tj. wody zaliczone do kopalin), a także wody mineralne i swoiste, które ze względu na swoje właściwości fizyczne lub chemiczne mogą zostać w przyszłości zaliczone do kopalin, z obszaru całego kraju. W zasobach Banku znajdują się dane o ponad 1800 tego rodzaju obiektów.

Zobacz więcej informacji na stronie mineralne.pgi.gov.pl