Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.02.2019- 30.04.2019

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.02.2019- 30.04.2019 Popularny

321 pobrań

Pobierz (pdf, 13.92 MB)

Prognoza 1b_2019.pdf

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.02.2019- 30.04.2019

Prognoza oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach.

W okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2019 roku niskie położenie swobodnego zwierciadła wód pierwszego poziomu wodonośnego i zjawisko niżówki hydrogeologicznej może wystąpić głównie na obszarach usytuowanych w granicach województw: lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz, w mniejszym stopniu, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego.

Efektem tego zjawiska mogą być występujące na wskazanych obszarach utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie).

Obecna sytuacja hydrogeologiczna określa stan, w którym nie przewiduje się wystąpienia trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych.

prog 1b 2019 ryc3

 Ryc. 1 Prognoza zagrożenia wystąpienia niżówki hydrogeologicznej – luty 2019 rok

 

prog 1b 2019 ryc3

 Ryc. 2 Prognoza zagrożenia wystąpienia niżówki hydrogeologicznej – marzec 2019 rok

prog 1b 2019 ryc3

 Ryc. 3 Prognoza zagrożenia wystąpienia niżówki hydrogeologicznej – kwiecień 2019 rok