Podsumowanie wyników prognozy sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych na okres od 01.12.2018 r. do 28.02.2019 r.