Materiały Informacyjne państwowej służby hydrogeologicznej

Sprawozdawczość GUS - odwodnienia górnicze

Zespół zbiera dane na temat odwodnień górniczych ze sprawozdań gromadzonych w oparciu o Program Badań Statystyki Publicznej. 

 

  

Akty prawne

 

 

Pliki do pobrania

  spreadsheet Sprawozdanie (format .xls) (68 KB)

Wypełnione sprawozdanie w formie pliku excel (format .xls) prosimy wysłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku, gdy podmiot zobowiązany do przekazywania danych statystycznych na mocy Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, nie prowadził odwodnień wód podziemnych ze złóż w 2017 roku proszę o przesłanie takiej informacji drogą mailową z podaniem informacji którego złoża dotyczy (ID złoża) oraz dane podmiotu (nazwa, adres).  
Jednocześnie prosimy napisać czy nie planują Państwo zmiany sposobu eksploatacji, która w przyszłości wiązałaby się z  potrzebą prowadzenia odwodnień wód podziemnych.


Wielkość odwodnień górniczych na podstawie sprawozdań gromadzonych w oparciu o Program Badań Statystyki Publicznej

Wynik odwodnień górniczych ze sprawozdań gromadzonych w oparciu
o Program Badań Statystyki Publicznej w podziale na województwa

Lp. Województwo. Teryt Suma odwodnień górniczych
z 2018 r. [tys. m3]*
1 dolnośląskie 02 42950,08
2 kujawsko-pomorskie 04 6574,15
3 lubelskie 06 19234,23
4 lubuskie 08  
5 łódzkie 10 203875,19
6 małopolskie 12 161365,23
7 mazowieckie 14  
8 opolskie 16 30155,12
9 podkarpackie 18  
10 podlaskie 20  
11 pomorskie 22  
12 śląskie 24 234219,64
13 świętokrzyskie 26 39274,93
14 warmińsko-mazurskie 28  
15 wielkopolskie 30 222604,33
16 zachodniopomorskie 32  

*Puste pola oznaczają brak odwodnień górniczych/brak informacji na temat odwodnień górniczych w ramach przeprowadzonego badania statystycznego.

Sumy wartości poboru w poszczególnych obszarach/jednostkach agregacji w skali całego kraju mogą się nieznacznie różnić. Różnice wynikają ze sposobu przepisywania wyników z badań do obszarów/jednostek agregacji oraz z wymaganiem zachowania tajemnicy statystycznej w odniesieniu do danych jednostkowych.

 

Wynik odwodnień górniczych ze sprawozdań gromadzonych w oparciu
o Program Badań Statystyki Publicznej w podziale na regiony wodne

Lp. Region wodny Suma odwodnień górniczych
z 2018 r. [tys. m3]*
1  Region wodny Dolnej Wisły    
2  Region wodny Górnej Odry   81835
3  Region wodny Górnej Wisły   50397
4  Region wodny Małej Wisły   295896
5  Region wodny Niemna    
6  Region wodny Środkowej Odry   63102
7  Region wodny Środkowej Wisły   31486
8  Region wodny Warty   430014

*Puste pola oznaczają brak odwodnień górniczych/brak informacji na temat odwodnień górniczych w ramach przeprowadzonego badania statystycznego.

Sumy wartości poboru w poszczególnych obszarach/jednostkach agregacji w skali całego kraju mogą się nieznacznie różnić. Różnice wynikają ze sposobu przepisywania wyników z badań do obszarów/jednostek agregacji oraz z wymaganiem zachowania tajemnicy statystycznej w odniesieniu do danych jednostkowych.

 

Wynik odwodnień górniczych ze sprawozdań gromadzonych w oparciu o Program Badań Statystyki Publicznej
w podziale na obszary bilansowe wód podziemnych

Lp. Nazwa obszaru bilansowego Kod obszaru bilansowego Suma odwodnień górniczych z 2018 r. [tys. m3]*
1 Tążyna G01  
2 Mień G02  
3 Drwęca G03  
4 Zielona Struga G04  
5 Struga Toruńska G05  
6 Brda G06  
7 Fryba G07  
8 Wda G09  
9 Osa G10  
10 Mątawa G11  
11 Wierzyca G12  
12 Zlewnia Raduni i Motławy G14  
13 Zlewnia Słupi G15  
14 Zlewnia Łupawy G16  
15 Zlewnia Łeby G17  
16 Zlewnia Redy-Piaśnicy G18  
17 Zalew Wiślany G19  
18 Elbląg i Żuławy Elbląskie G20  
19 Zlewnia Pasłęki i Baudy G21  
20 Wag (Czadeczka) GL01  
21 Mała Wisła do ujścia Przemszy GL02 43501
22 Przemsza GL03 208975
23 Górna Odra (Odra po Koźle) GL04 28820
24 Kłodnica GL05 28880
25 Wisła od Przemszy do Skawy K01 600
26 Czarna Orawa K02 1009
27 Wisła od Skawy do Dunajca K03 9084
28 Dunajec K04  
29 Wisła od Dunajca do Wisłoki K05 2445
30 Wisłoka K06 30308
31 Wisła od Wisłoki do Sanu K07 6021
32 San K08  
33 Strwiąż i Mszaniec do granicy państwa K09  
34 Wisła od Sanu do Sanny K10  
35 Górna Warta P01  
36 Liswarta (bez Kocinki) P02  
37 Warta od Liswarty do Widawki P03 3333
38 Widawka P04 200493
39 Warta od Widawki do Neru P05  
40 Ner P06  
41 Warta od Neru do Prosny P07 193870
42 Prosna P08  
43 Warta od Prosny do Kan. Mosińskiego P09  
44 Poznańska Zlewnia Warty P10  
45 Wełna P11  
46 Warta od Obrzycka do Noteci P12  
47 Obra P13  
48 Górna Noteć P14 23364
49 Noteć Pradoliny Toruńsko - Eberswaldzkiej P15  
50 Gwda P16  
51 Drawa P17  
52 Dolna Warta P18  
53 Uznam, Zalew Szczeciński S01  
54 Międzyodrze S02  
55 Wolin (bez części zachodniej) S03  
56 Gowienica S04  
57 Lewobrzeżna Dolna Odra (Gunica - Ucker) S05  
58 Ina S06  
59 Płonia S07  
60 Rurzyca, Tywa S08  
61 Myśla, Kurzyca, Słubia S09  
62 Ilanka, Pliszka, Konotop S10  
63 Dziwna i Przymorze S11  
64 Rega i Przymorze S12  
65 Parsęta,  Radew,  Przymorze -  Resko S13  
66 Wieprza i Grabowa S15  
67 Obrzyca i Krzycki Rów W01  
68 Barycz W02  
69 Widawa i Stobrawa W03  
70 Mała Panew W04 6033
71 Nysa Łużycka (prawa) W05  
72 Bóbr W06 22743
73 Kaczawa W07  
74 Bystrzyca - Ślęża W08  
75 Nysa Kłodzka W09  
76 Osobłoga i Stradunia W10  
77 Przyodrze W11 22847
78 Łaba W12  
79 Morawa W13  
80 Wisła (P) od ujścia Sanny do ujścia Wieprza Z01  
81 Wisła (L) od ujścia Sanny do ujścia Kamiennej włącznie Z02  
82 Wisła (L) od ujścia Kamiennej do ujścia Radomki wyłacznie Z03 129
83 Radomka Z04 129
84 Wieprz Z05 12621
85 Wisła (P) od Wieprza do Wilgi włącznie Z06  
86 Pilica Z07  
87 Wisła (P) od Wilgi do Kanału Żerańskiego Z08a  
88 Zbiornik Zegrzyński, Narew poniżej Dębe bez Wkry Z08b  
89 Wisła (L) od Pilicy do Bzury Z09  
90 Narew od granicy państwa do Biebrzy Z10  
91 Biebrza Z11  
92 Narew od Biebrzy do Pułtuska z wyłączeniem WJM i zlewni Pisy Z12  
93 Wielkie Jeziora Mazurskie i zlewnia Pisy Z13  
94 Bug graniczny (L) z Leśną i Pulwą Z14  
95 Bug od granicy do cofki Zbiornika Zegrzyńskiego Z15  
96 Wkra Z16  
97 Wisła (P) od Narwi do Korabnika poniżej Włocławka Z17  
98 Bzura Z18  
99 Wisła (L) od Bzury do Korabnika poniżej Włocławka Z19  
100 Łyna Z20  
101 Pregoła bez Łyny Z21  
102 Bezleda, Stradyk Z22  
103 Niemen (w granicach Polski) Z23  
104 Banówka Z24  

*Puste pola oznaczają brak odwodnień górniczych/brak informacji na temat odwodnień górniczych w ramach przeprowadzonego badania statystycznego.

Sumy wartości poboru w poszczególnych obszarach/jednostkach agregacji w skali całego kraju mogą się nieznacznie różnić. Różnice wynikają ze sposobu przepisywania wyników z badań do obszarów/jednostek agregacji oraz z wymaganiem zachowania tajemnicy statystycznej w odniesieniu do danych jednostkowych.

 

spreadsheet Województwa odwodnienia 2018 (11 KB)

pdf Województwa odwodnienia 2018 (187 KB)

spreadsheet Województwa odwodnienia 2017 (11 KB)

pdf Województwa odwodnienia 2017 (185 KB)

spreadsheet Województwa odwodnienia 2016 (11 KB)

pdf Województwa odwodnienia 2016 (186 KB)

spreadsheet Województwa odwodnienia 2015 (11 KB)

pdf Województwa odwodnienia 2015 (186 KB)

spreadsheet Województwa odwodnienia 2014 (11 KB)

pdf Województwa odwodnienia 2014 (186 KB)

spreadsheet Województwa odwodnienia 2013 (11 KB)

pdf Województwa odwodnienia 2013 (185 KB)

 

spreadsheet Regiony wodne odwodnienia 2018 (11 KB)

pdf Regiony wodne odwodnienia 2018 (185 KB)

pdf Regiony wodne odwodnienia 2017 (183 KB)

spreadsheet Regiony wodne odwodnienia 2017 (10 KB)

spreadsheet Regiony wodne odwodnienia 2016 (10 KB)

pdf Regiony wodne odwodnienia 2016 (36 KB)

spreadsheet Regiony wodne odwodnienia 2015 (10 KB)

pdf Regiony wodne odwodnienia 2015 (35 KB)

spreadsheet Regiony wodne odwodnienia 2014 (10 KB)

pdf Regiony wodne odwodnienia 2014 (35 KB)

spreadsheet Regiony wodne odwodnienia 2013 (10 KB)

pdf Regiony wodne odwodnienia 2013 (36 KB)

 

spreadsheet Obszary bilansowe odwodnienia 2018 (16 KB)

pdf Obszary bilansowe odwodnienia 2018 (223 KB)

pdf Obszary bilansowe odwodnienia 2017 (221 KB)

spreadsheet Obszary bilansowe odwodnienia 2017 (15 KB)

spreadsheet Obszary bilansowe odwodnienia 2016 (15 KB)

pdf Obszary bilansowe odwodnienia 2016 (221 KB)

spreadsheet Obszary bilansowe odwodnienia 2015 (15 KB)

pdf Obszary bilansowe odwodnienia 2015 (221 KB)

spreadsheet Obszary bilansowe odwodnienia 2014 (15 KB)

pdf Obszary bilansowe odwodnienia 2014 (221 KB)

spreadsheet Obszary bilansowe odwodnienia 2013 (15 KB)

pdf Obszary bilansowe odwodnienia 2013 (221 KB)

 

Dodatkowe informacje:

e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.