pdf Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.06.2018- 31.08.2018

Przez 65 pobrań

Pobierz (pdf, 7.24 MB)

prognoza-psh-2b-2018.pdf

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.06.2018- 31.08.2018

Prognoza oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach.

W okresie od 1 czerwca 2018 do 31 sierpnia 2018 roku nie prognozuje się wystąpienia niżówki hydrogeologicznej na znacznym obszarze całego kraju.   Jednak w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków meteorologicznych  zjawisko to może rozwinąć się lokalnie, głównie na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Efektem tego zjawiska mogą być występujące lokalnie utrudnienia w zapatrzeniu w wodę w płytkich  ujęć wody podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie).

Obecna sytuacja hydrogeologiczna określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych.

 

 

 

 

 

  

prog 6b 2017 ryc3

Ryc. 1 Prognoza zagrożenia wystąpienia niżówki hydrogeologicznej – maj 2018 rok