pdf Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.12.2017- 28.02.2018 Popularny

Przez 189 pobrań

Pobierz (pdf, 6.99 MB)

Prognoza 7b_2017.pdf

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.12.2017- 28.02.2018

Prognoza oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach.

W prognozowanym okresie, tj. od 1 grudnia 2017 do 28 lutego 2018 roku możliwe zjawisko obniżania się zwierciadła wód podziemnych powodowane warunkami meteorologiczno-hydrologicznymi nie będzie miało istotnych i na dużą skalę przestrzenną ujemnych skutków dla ekosystemów lądowych zależnych od wód podziemnych. W sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków meteorologicznych zjawisko niżówki hydrogeologicznej może rozwinąć się lokalnie, głównie w północnej części województwa mazowieckiego i wschodniej części województwa lubelskiego.

prog 6b 2017 ryc3

Ryc. 1 Prognoza zagrożenia wystąpienia niżówki hydrogeologicznej – luty 2018 rok