pdf Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.09.2017- 30.11.2017 Popularny

Przez 442 pobrań

Pobierz (pdf, 7.20 MB)

Prognoza 6b_2017.pdf

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.09.2017- 30.11.2017

Prognoza oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach.

W prognozowanym okresie, tj. od 1 września do 30 listopada 2017 roku możliwe zjawisko obniżania się zwierciadła wód podziemnych powodowane warunkami meteorologiczno-hydrologicznymi nie będzie miało istotnych i na dużą skalę przestrzenną ujemnych skutków dla ekosystemów lądowych zależnych od wód podziemnych. W sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków meteorologicznych zjawisko niżówki hydrogeologicznej może rozwinąć się lokalnie, głównie na obszarze województw: mazowieckiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego i śląskiego, lubelskiego, małopolskiego oraz wielkopolskiego.

prog 6b 2017 ryc3

Ryc. 1 Prognoza zagrożenia wystąpienia niżówki hydrogeologicznej – listopad 2017 rok