pdf Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.03.2018- 31.05.2018 Popularny

Przez 390 pobrań

Pobierz (pdf, 7.15 MB)

Prognoza 1b_2018.pdf

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.03.2018- 31.05.2018

Prognoza oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach.

W okresie od 1 marca 2018 do 31 maja 2018 roku nie prognozuje się wystąpienia niżówki hydrogeologicznej na znacznym obszarze całego kraju.  

Obecna sytuacja hydrogeologiczna określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych oraz indywidualnych studni gospodarskich (kopanych).

 

 

 

 

 

  

prog 6b 2017 ryc3

Ryc. 1 Prognoza zagrożenia wystąpienia niżówki hydrogeologicznej – maj 2018 rok