pdf Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.09.2018- 30.11.2018

Przez 64 pobrań

Pobierz (pdf, 7.37 MB)

prognoza-psh-3b-2018.pdf

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.09.2018- 30.11.2018

Prognoza oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach.

W okresie od 1 września do 30 listopada 2018 roku niskie położenie zwierciadła wód pierwszego, swobodnego poziomu wodonośnego i występowanie niżówki hydrogeologicznej prognozuje się głównie na obszarach usytuowanych w granicach województw: zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego i opolskiego.

Efektem tego zjawiska mogą być występujące na wskazanych obszarach utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie).

Obecna sytuacja hydrogeologiczna określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych.

 

 

 

 

 

  

Prognoza zagrożenia wystąpienia niżówki hydrogeologicznej

Ryc. 1 Prognoza zagrożenia wystąpienia niżówki hydrogeologicznej – listopad 2018 rok