pdf Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.01.2019- 31.01.2019 Popularny

Przez 158 pobrań

Pobierz (pdf, 7.76 MB)

Prognoza 7b_2018.pdf

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.01.2019- 31.01.2019

Prognoza oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach.

W okresie od 1 stycznia do 31 stycznia 2019 roku niskie położenie swobodnego zwierciadła wód pierwszego poziomu wodonośnego i występowanie niżówki hydrogeologicznej prognozuje się głównie na obszarach usytuowanych w granicach województw: lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego oraz, w mniejszym stopniu, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, śląskiego i małopolskiego.

Efektem tego zjawiska mogą być występujące na wskazanych obszarach utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie).

Obecna sytuacja hydrogeologiczna określa stan, w którym nie przewiduje się wystąpienia trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych.

prog 7b 2018 ryc1

  Ryc. 1 Prognoza zagrożenia wystąpienia niżówki hydrogeologicznej – styczeń 2019 rok