pdf Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.11.2018- 30.11.2018 Popularny

Przez 103 pobrań

Pobierz (pdf, 7.64 MB)

prognoza-5b-2018.pdf

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.11.2018- 30.11.2018

Prognoza oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach.

W okresie od 1 listopada do 30 listopada 2018 roku niskie położenie swobodnego zwierciadła wód pierwszego poziomu wodonośnego i występowanie niżówki hydrogeologicznej prognozuje się głównie na obszarach usytuowanych w granicach województw: lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego oraz, w mniejszym stopniu, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego i małopolskiego.

Efektem tego zjawiska mogą być występujące na wskazanych obszarach utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie).

Obecna sytuacja hydrogeologiczna określa stan, w którym nie przewiduje się wystąpienia trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych.

  

prognoza 5b 2018 ryc1

Ryc. 1 Prognoza zagrożenia wystąpienia niżówki hydrogeologicznej – listopad 2018 rok