pdf Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.11.2019 - 30.11.2019

Przez 69 pobrań

Pobierz (pdf, 13.05 MB)

Prognoza 9b_2019.pdf

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.11.2019 - 30.11.2019

Prognoza oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach.

W okresie od 1 do 30 listopada 2019 roku na obszarach usytuowanych w granicach województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, opolskiego i śląskiego a także, w mniejszym stopniu, na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego. Prognozuje się wystąpienie stanu zagrożenia hydrogeologicznego związanego z niżówką hydrogeologiczną.

Na wskazanych obszarach efektem tego zjawiska mogą być lokalnie występujące utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie).

 

PROGNOZA ZMIAN ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych prognoza poziomu rezerw zasobów zmiennych przewiduje, że na przeważającym obszarze kraju w listopadzie br stan rezerw zasobów zmiennych będzie się kształtował na bezpiecznym poziomie, powyżej 20%. Tym niemniej w obrębie województw: lubelskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, opolskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego i małopolskiego mogą znaleźć się obszary, na których brak będzie rezerw zasobów zmiennych pierwszego poziomu wodonośnego obliczonych w stosunku do najniższego odnotowanego w obserwowanym wieloleciu położenia zwierciadła wód podziemnych (NNG).

Przewiduje się, że w większości przypadków sytuacje tego typu, jeśli wystąpią, będą miały charakter lokalny. Ponadto stosunkowo często na terenie kraju, głównie w Polsce centralnej i północnowschodniej, stan rezerw kształtować się może powyżej zera, ale będzie niższy niż 20%. Jednak tego typu warunki nie powinny w istotny sposób powodować trudności w ujmowaniu wód podziemnych.

 

prognoza 9b 2019 ryc2 listopad

 Ryc. 1 Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) – listopad 2019 rok

 

PROGNOZA ZAGROŻENIA WÓD PODZIEMNYCH

W okresie objętym prognozą, przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych, przewiduje się, że na ternie kraju znajdą się obszary, na których będzie występować zagrożenie związane z występowaniem niżówki hydrogeologicznej.

Na dużą skalę zjawisko to może wystąpić przede wszystkim w obrębie województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, opolskiego i śląskiego. W znacznie mniejszym stopniu niżówka dotknie również województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, dolnośląskie, świętokrzyskie i małopolskie.

prognoza 9b 2019 ryc3

 Ryc. 2 Prognoza zagrożenia wystąpienia niżówki hydrogeologicznej – listopad 2019 rok