pdf Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.08.2019 - 31.08.2019 Popularny

Przez 583 pobrań

Pobierz (pdf, 15.08 MB)

Prognoza 6b_2019.pdf

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.08.2019 - 31.08.2019

Prognoza oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach.

W okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2019 roku na obszarach usytuowanych w granicach województw: wielkopolskiego, lubuskiego, opolskiego, śląskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego oraz lokalnie warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego i podlaskiego prognozuje się wystąpienie stanu zagrożenia hydrogeologicznego związanego z niżówką hydrogeologiczną.

Na wskazanych obszarach efektem tego zjawiska mogą być lokalnie występujące utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie).

 PROGNOZA ZMIAN ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH

W sierpniu, przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych prognoza poziomu rezerw zasobów zmiennych przewiduje, że w obrębie województw: wielkopolskiego, mazowieckiego, opolskiego,  śląskiego, lubelskiego i zachodniopomorskiego lokalnie brak będzie rezerw zasobów zmiennych pierwszego poziomu wodonośnego obliczonych w stosunku do najniższego odnotowanego w obserwowanym wieloleciu położenia zwierciadła wód podziemnych (NNG). Ponadto, również lokalnie, na terenie kraju stan rezerw będzie kształtował się powyżej zera, ale będzie niższy niż 20%. Na pozostałym obszarze kraju stan rezerw zasobów zmiennych będzie wyższy.

 

prognoza 6b 2019 ryc2 sierpień

 Ryc. 3 Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) – sierpień 2019 rok

 

PROGNOZA ZAGROŻENIA WÓD PODZIEMNYCH

W okresie objętym prognozą, przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych na obszarze województw: wielkopolskiego, lubuskiego, opolskiego, śląskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego oraz lokalnie warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego i podlaskiego wystąpi zjawisko niżówki hydrogeologicznej.

prognoza 6b 2019 ryc3

 Ryc. 6 Prognoza zagrożenia wystąpienia niżówki hydrogeologicznej – sierpień 2019 rok