pdf Ostrzeżenie PSH nr 4/2023 z 28.04.2023 Popularny

254 pobrań

Pobierz (pdf, 184 KB)

Ostrzeżenie PSH nr 4_2023.pdf

Ostrzeżenie PSH nr 4/2023 z 28.04.2023

Państwowa służba hydrogeologiczna zaktualizowała informację o stanie zagrożenia hydrogeologicznego na obszarze kraju związanego z występowaniem i prognozowaniem niżówki hydrogeologicznej.

Obecnie stan zagrożenia utrzymuje utrzymuje się dla województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego. Jednocześnie odwołuje się stan zagrożenia dla województwa wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego.

Niskie stany położenia zwierciadła wód podziemnych mogą lokalnie powodować występowanie niedoborów wody w indywidualnych płytkich ujęciach gospodarskich oraz w ujęciach komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny. W najbliższych tygodniach nie przewiduje się trudności w pobieraniu wody z głębszych poziomów wodonośnych, w tym eksploatowanych przez ujęcia komunalne bądź przemysłowe.

Więcej informacji na temat bieżącej i prognozowanej sytuacji hydrogeologicznej, w tym zasięgu występowania niżówki hydrogeologicznej, jest dostępnych na stronie internetowej państwowej służby hydrogeologicznej: https://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna.html.