pdf Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.04.2019 - 31.05.2019

W Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.04.2019 - 31.05.2019

Prognoza oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach.

W okresie od 1 kwietnia do 31 maja 2019 roku zjawisko niżówki hydrogeologicznej będzie występować jedynie lokalnie na terenie kraju, głównie na obszarach usytuowanych w granicach województw: wielkopolskiego, mazowieckiego, lubelskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i podkarpackiego.

Efektem tego zjawiska mogą być występujące na wskazanych obszarach utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie).

Obecna sytuacja hydrogeologiczna określa stan, w którym nie przewiduje się wystąpienia trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych.

Planowana aktualizacja prognozy dotyczącej sytuacji hydrogeologicznej nastąpi w przeciągu kwartału.

 

prognoza-3b-2019-ryc1.jpg

 Ryc. 1 Lokalizacja punktów monitoringu wód podziemnych, dla których wykonano symulacje rozwoju sytuacji hydrogeologicznej według scenariuszy A i B

prognoza-3b-2019-ryc2.jpg

 

Ryc. 2 Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) – maj 2019 rok

prognoza-3b-2019-ryc3.jpg

 Ryc. 3 Prognoza zagrożenia wystąpienia niżówki hydrogeologicznej – maj 2019 rok