BIBLIOGRAFIA


Pokazuje 1 do 20 z 4005 rekordów

wpisz szukaną frazę


wpisz rok wydania dla przefiltrowania wynikówTytuł Autorzy Rok wydania Wydawnictwo Rodzaj słowa kluczowe
Salinization of the Świnoujście groundwater body (Polish part of Uznam Island). Krawiec A.

Współautorzy:

Sadurski A.
2010 W: SWIM21 - 21st Salt Water Intrusion Meeting (Condesso de Melo T. et al. ed.), 21-26.06.2010 r., Azory, Portugalia. University of Azores: 165-168
Model oddziaływania z utworami izolującymi CO2 zatłaczanego do poziomów wodonośnych karbonu GZW. Labus K. 2008 Zesz. Nauk. PŚl., ser. Górnictwo, 285: 137-150 wody mineralne, sekwestracja CO2, GZW
Solanki, wody lecznicze i termalne. Skrzypczyk L.

Współautorzy:

Sokołowski J.
2011 W: Bilans perspektywicznych zasobów kopalin Polski wg stanu na 31.12.2009 r. (Wołkowicz S., Smakowski T., Speczik S. red.). PIG-PIB, Warszawa
Wielka księga balneologii, medycyny fizykalnej i uzdrowiskowej. Tom I. Część ogólna Ponikowska I. red.

Współautorzy:

Kochański J., W. red.
2017 Wyd. Aluna, Konstancin-Jeziorna wody lecznicze, balneologia, medycyna uzdrowiskowa
Pochodzenie wód zmineralizowanych centralnego synklinorium karpackiego - wyniki badań. Origin of mineralized waters in the Central Carpathian Synclinorium - research results. Porowski A. 2004 Dział. Nauk. PAN, 18: 130-131 abstrakt wody mineralne, Karpaty
REE distribution in mineral waters of the Krynica Spa, Polish Outer Carpathians: implication for water-rock interaction and mixing processes Porowski A.

Współautorzy:

Kaczor-Kurzawa D., Wsocka I., Drzewicz P., Kutyła-Olesiuk A.
2016 W: Rendiconti Online della Societe Geological Italian. Abstract book (Ducci, Pettita red.), vol. 39 (1) abstrakt REE, pierwiastki ziem rzadkich, wody lecznicze, Krynica-Zdrój
Badania opinii kuracjuszy i turystów odwiedzających polskie uzdrowiska w 2002 roku. Abram M. 2003 Folia Turistica, 14: 31-42 artykuł uzdrowisko
Wody mineralne w województwie łódzkim. Występowanie i możliwości zagospodarowania. Achmatowicz-Otok A. 1975 Stud. Mater., 5 artykuł wody mineralne, Łódź, Niż Polski
Wody mineralne w Polsce. Achmatowicz-Otok A. 1974 Prz. Geogr., 46, 2 artykuł wody mineralne
Zmiany stężeń radonu w wodach leczniczych Kudowy Zdroju. Adamczyk A. F. 2004 Pr. Nauk. Inst. Gór. Pol. Wr, 107, 39: 331-341 artykuł wody lecznicze, radon, Kudowa-Zdrój, Sudety
Analiza działania zbiornika zabezpieczającego złoże borowiny uzdrowiska Goczałkowice przed infiltracją słonych wód z osadnika KWK Silesia. Adamczyk A. F.

Współautorzy:

Belowski K., Wątor L., Wilk Z.
1988 Zesz. Nauk. Pol. Śl., z. 172. Górnictwo, 960 artykuł uzdrowisko, borowina, Goczałkowice-Zdrój, wody kopalniane, GZW
Zagrożenie goczałkowickiego złoża borowiny słonymi wodami infiltrującymi z osadnika wód dołowych KWK Silesia. Adamczyk A. F.

Współautorzy:

Belowski K., Wątor L., Wilk Z.
1988 Zesz. Nauk. Pol. Śl., z. 172. Górnictwo, 960 artykuł uzdrowisko, borowina, Goczałkowice-Zdrój, wody kopalniane, GZW
Słone wody w osadach permskich północno-wschodniego obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Adamczyk A. F.

Współautorzy:

Motyka J., Wilk Z., Witczak S.
1978 Rocz. PTG, 48, 3-4: 537-558 artykuł wody mineralne, GZW
Ograniczenie zrzutu wód słonych do Wisły - działania kopalni Silesia. Adamczyk A. F.

Współautorzy:

Haładus A., Kleczkowski A. S., Wątor L.
1994 W: Metodyczne podstawy ochrony wó podziemnych (Kleczkowski A. S. red.). Wyd. AGH, Kraków: 333-356 artykuł wody mineralne, solanki, wody kopalniane, GZW, zapadlisko przedkarpackie
Możliwość lokowania zasolonych wód kopalnianych w nieczynnych wyrobiskach, na przykładzie KWK Silesia. Adamczyk A. F.

Współautorzy:

Haładus A., Szczepański A., Wątor L.
1992 Gosp. Sur. Miner., t. 8, z. 2 artykuł wody mineralne, solanki, wody kopalniane, GZW, zapadlisko przedkarpackie
Zróżnicowanie chemizmu wód dołowych kopalń rejonu olkuskiego. Adamczyk A. F.

Współautorzy:

Wilk Z.
1976 Spraw. z Pos. Nauk. PAN, Kraków, t. 20, nr 2 artykuł wody mineralne, wody kopalniane, Olkusz
Mineralized waters in permian rock of the Olkusz area. Adamczyk A. F.

Współautorzy:

Motyka J., Niewdana J., i in.
1978 Int. Symp. artykuł wody mineralne, Olkusz, GZW
O wodach mineralnych w gubernii Kowieńskiej. Adamowicz A. F. 1851 Pam. Tow. Lek. Warsz., Ser. W., 2: 75-84 artykuł wody mineralne, Kowno, Litwa
Uzdrowisko Kołobrzeg - wczoraj, dziś i jutro. Adamska-Czepczyńska D. 2011 Resortowe szkolenie służb geologiczno-górniczych Kopaliny lecznicze w polskich uzdrowiskach, 7-9.12.2011 r., Kołobrzeg: 3-7 artykuł wody lecznicze, Kołobrzeg, Niż Polski
Energia geotermalna jako element realizacji programu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego - uwarunkowania prawne i bariery rozwoju. Adamski T. 2009 Prz. Geol., 57, 8: 649 artykuł energia geotermalna, geotermia
Pokazuje 1 do 20 z 4005 rekordów