BIBLIOGRAFIA


Pokazuje 1 do 20 z 4196 rekordów

wpisz szukaną frazę


wpisz rok wydania dla przefiltrowania wynikówTytuł Autorzy Rok wydania Wydawnictwo Rodzaj słowa kluczowe
Salinization of the Świnoujście groundwater body (Polish part of Uznam Island). Krawiec A.

Współautorzy:

Sadurski A.
2010 W: SWIM21 - 21st Salt Water Intrusion Meeting (Condesso de Melo T. et al. ed.), 21-26.06.2010 r., Azory, Portugalia. University of Azores: 165-168
Model oddziaływania z utworami izolującymi CO2 zatłaczanego do poziomów wodonośnych karbonu GZW. Labus K. 2008 Zesz. Nauk. PŚl., ser. Górnictwo, 285: 137-150 wody mineralne, sekwestracja CO2, GZW
Wielka księga balneologii, medycyny fizykalnej i uzdrowiskowej. Tom I. Część ogólna Ponikowska I. red.

Współautorzy:

Kochański J. W. red.
2017 Wyd. Aluna, Konstancin-Jeziorna wody lecznicze, balneologia, medycyna uzdrowiskowa
Solanki, wody lecznicze i termalne. Skrzypczyk L.

Współautorzy:

Sokołowski J.
2011 W: Bilans perspektywicznych zasobów kopalin Polski wg stanu na 31.12.2009 r. (Wołkowicz S., Smakowski T., Speczik S. red.). PIG-PIB, Warszawa
"Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie złóż wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóż innych kopalin leczniczych, a także zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż lub jednostek geologicznych do kopalin podstawowych Piątkowska L.

Współautorzy:

Stachowiak J. T.
2002 Komentarz. Enactment of the Councel of Ministers from December 18, 2001 on the deposits of groundwater brines, medicinal and thermal waters, and deposits of the other medicinal raw materials, and the inclusion of common raw materials from defined mineral deposits or geologic units among basic raw materials Comments." Prz. Geol., 50, 4: 311-315
Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów eksploatacyjnych wód termalnych z otworów eocenu i triasu ujętych otworami Bańska PGP-1 i Biały Dunajec PGP-2. Barbacki A. P.

Współautorzy:

Bujakowski W., Chowaniec J., Długosz P., Drozdowski B., Graczyk S., Kępińska B., Nagel J., Nagy S., Ney R., Wartak W., Wieczorek J., Witczak S.
1998 "PIG, Kraków IGSMiE PAN, Kraków" dokumentacja
Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód leczniczych Dobrowoda G-1 w miejscowości Dobrowoda. Chowaniec J.

Współautorzy:

Porwisz B., Olszewska B., Zuber A.
2006 "PH Hydropol S. A., Kraków PIG Kraków" dokumentacja
Historia powstania geotermalnego kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego w Bukowinie Tatrzańskiej. Kuchta E. 2009 "II Ogólnopolski Kongres Geotermalny, Bukowina Tatrzańska Prz. Geol., 57, 8: 649-650" artykuł
Wykorzystanie wód geotermalnych na przykładzie Geotermii Uniejów. Kurpik J. 2009 "II Ogólnopolski Kongres Geotermalny, Bukowina Tatrzańska Prz. Geol., 57, 8: 654" artykuł
Uwagi o wodach leczniczych Krakowa. Rajchel L.

Współautorzy:

Motyka J.
2001 "Nauka o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie Środowiska na progu XXI wieku. Jubileusz 50-lecia Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH s. 283-287" artykuł
"Ujęcia wód podziemnych aglomeracji kieleckiej: zasoby, problemy ochrony (Białogon-Zagnańsk) Prażak J.

Współautorzy:

Herman G., Gągol J.
2006 Busko-Zdrój - wody mineralne: wycieczka W3." 77 Zjazd PTG Procesy i zdarzenia w historii geologicznej Gór Świętokrzyskich, 28-30.06.2006 r., Ameliówka k. Kielc: 197-211 artykuł
Pochodzenie wód zmineralizowanych centralnego synklinorium karpackiego - wyniki badań. Origin of mineralized waters in the Central Carpathian Synclinorium - research results. Porowski A. 2004 Dział. Nauk. PAN, 18: 130-131 abstrakt wody mineralne, Karpaty
REE distribution in mineral waters of the Krynica Spa, Polish Outer Carpathians: implication for water-rock interaction and mixing processes Porowski A.

Współautorzy:

Kaczor-Kurzawa D., Wsocka I., Drzewicz P., Kutyła-Olesiuk A.
2016 W: Rendiconti Online della Societe Geological Italian. Abstract book (Ducci, Pettita red.), vol. 39 (1) abstrakt REE, pierwiastki ziem rzadkich, wody lecznicze, Krynica-Zdrój
Formy występowania składników swoistych w wodach wykorzystywanych w balneologii w rejonie Buska-Zdroju Wątor K.

Współautorzy:

Kmiecik E.
2017 Acta Balneologica, nr 59 (3): 241 abstrakt wody lecznicze, Busko-Zdrój, specjacje, modelowanie hydrogeochemiczne
"Origin and age of saline waters in Busko Spa (Southern Poland) determined by isotope, noble gas and hydrochemical methods Zuber A.

Współautorzy:

Weise M. S., Osenbruck K., Mateńko T.
1997 evidence of interglacial and pre-Quaternary warm climate recharges." Appllied Geochemistry, 12: 643-660 artykuł
"Simulation of reservoir behaviour of the geothermal fields Długosz P. 1992 Hamar, N-Iceland and Podhale, S-Poland." Arch. Mining Sci., 37, 3: 327-358 artykuł
Badania opinii kuracjuszy i turystów odwiedzających polskie uzdrowiska w 2002 roku. Abram M. 2003 Folia Turistica, 14: 31-42 artykuł uzdrowisko
Wody mineralne w województwie łódzkim. Występowanie i możliwości zagospodarowania. Achmatowicz-Otok A. 1975 Stud. Mater., 5 artykuł wody mineralne, Łódź, Niż Polski
Wody mineralne w Polsce. Achmatowicz-Otok A. 1974 Prz. Geogr., 46, 2 artykuł wody mineralne
Zmiany stężeń radonu w wodach leczniczych Kudowy Zdroju. Adamczyk A. F. 2004 Pr. Nauk. Inst. Gór. Pol. Wr, 107, 39: 331-341 artykuł wody lecznicze, radon, Kudowa-Zdrój, Sudety
Pokazuje 1 do 20 z 4196 rekordów