BIBLIOGRAFIA


Pokazuje 21 do 40 z 4196 rekordów

wpisz szukaną frazę


wpisz rok wydania dla przefiltrowania wynikówTytuł Autorzy Rok wydania Wydawnictwo Rodzaj słowa kluczowe
Analiza działania zbiornika zabezpieczającego złoże borowiny uzdrowiska Goczałkowice przed infiltracją słonych wód z osadnika KWK Silesia. Adamczyk A. F.

Współautorzy:

Belowski K., Wątor L., Wilk Z.
1988 Zesz. Nauk. Pol. Śl., z. 172. Górnictwo, 960 artykuł uzdrowisko, borowina, Goczałkowice-Zdrój, wody kopalniane, GZW
Zagrożenie goczałkowickiego złoża borowiny słonymi wodami infiltrującymi z osadnika wód dołowych KWK Silesia. Adamczyk A. F.

Współautorzy:

Belowski K., Wątor L., Wilk Z.
1988 Zesz. Nauk. Pol. Śl., z. 172. Górnictwo, 960 artykuł uzdrowisko, borowina, Goczałkowice-Zdrój, wody kopalniane, GZW
Słone wody w osadach permskich północno-wschodniego obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Adamczyk A. F.

Współautorzy:

Motyka J., Wilk Z., Witczak S.
1978 Rocz. PTG, 48, 3-4: 537-558 artykuł wody mineralne, GZW
Ograniczenie zrzutu wód słonych do Wisły - działania kopalni Silesia. Adamczyk A. F.

Współautorzy:

Haładus A., Kleczkowski A. S., Wątor L.
1994 W: Metodyczne podstawy ochrony wó podziemnych (Kleczkowski A. S. red.). Wyd. AGH, Kraków: 333-356 artykuł wody mineralne, solanki, wody kopalniane, GZW, zapadlisko przedkarpackie
Możliwość lokowania zasolonych wód kopalnianych w nieczynnych wyrobiskach, na przykładzie KWK Silesia. Adamczyk A. F.

Współautorzy:

Haładus A., Szczepański A., Wątor L.
1992 Gosp. Sur. Miner., t. 8, z. 2 artykuł wody mineralne, solanki, wody kopalniane, GZW, zapadlisko przedkarpackie
Zróżnicowanie chemizmu wód dołowych kopalń rejonu olkuskiego. Adamczyk A. F.

Współautorzy:

Wilk Z.
1976 Spraw. z Pos. Nauk. PAN, Kraków, t. 20, nr 2 artykuł wody mineralne, wody kopalniane, Olkusz
Mineralized waters in permian rock of the Olkusz area. Adamczyk A. F.

Współautorzy:

Motyka J., Niewdana J., i in.
1978 Int. Symp. artykuł wody mineralne, Olkusz, GZW
O wodach mineralnych w gubernii Kowieńskiej. Adamowicz A. F. 1851 Pam. Tow. Lek. Warsz., Ser. W., 2: 75-84 artykuł wody mineralne, Kowno, Litwa
Uzdrowisko Kołobrzeg - wczoraj, dziś i jutro. Adamska-Czepczyńska D. 2011 Resortowe szkolenie służb geologiczno-górniczych Kopaliny lecznicze w polskich uzdrowiskach, 7-9.12.2011 r., Kołobrzeg: 3-7 artykuł wody lecznicze, Kołobrzeg, Niż Polski
Energia geotermalna jako element realizacji programu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego - uwarunkowania prawne i bariery rozwoju. Adamski T. 2009 Prz. Geol., 57, 8: 649 artykuł energia geotermalna, geotermia
Geotermia taniej... Adamus A. A. 2000 Energia-Gigawat, 3: 56 artykuł wody termalne, energia geotermalna, geotermia
Le profil stratigraphique et les eaux minerales du forage de Kędzierzyn. Alexandrowicz S. W.

Współautorzy:

Kleczkowski A. S.
1970 Bull. Acad. Pol. Sc. Ser. Sc. Terre, v. 18, nr 4 artykuł wody mineralne, Kędzierzyn-Koźle
Stratygrafia, sedymentologia i tektonika stref bystrzyckiej i krynickiej, wody mineralne i zagadnienia geologiczno-inżynierskie, pokrywa mioceńska i czwartorzędowa oraz stosunek płaszczowiny magurskiej do przedpola. Wycieczka B. Alexandrowicz S. W.

Współautorzy:

Alexandrowicz Z., Bober L., i in.
1992 Przew. LXIII Zjazdu PTG, 17-19.09.1992 r., Koninki: 107-188 artykuł wody mineralne, Karpaty
Ilościowe metody taksonomiczne w klasyfikacji wód mineralnych. Alexandrowicz S. W. 1981 Zesz. Nauk. AGH, Geologia, 794, 7, 1 artykuł wody mineralne
Perspektywy rozwoju energetyki geotermalnej w ZSRR. Alijew M.G.

Współautorzy:

Rybnikowa W. I., Sulejmanowa A. S., Kadyrow A. G.
1989 Tech. Poszuk. Geol., 3-4 artykuł wody termalne, energia geotermalna, geotermia, Rosja
Pogląd na źródła solne i naftowe, tudzież na warzelnie soli kuchennej w Galicyi i Bukowinie. Alth A. 1871 Spraw. Kom. Fizjogr. Akad. Umiejęt., t. 5: 49-93 artykuł wody mineralne, Karpaty, zapadlisko przedkarpackie
Wskaźniki ropo- i gazonośności w wodach środkowokambryjskich poziomów zbiornikowych syneklizy perybałtyckiej. Andriuszczenko J.

Współautorzy:

Modliński Z., Puroniene I., Sokołowski A.
1999 Prz. Geol., 47 (8) artykuł wody mineralne, synekliza perybałtycka, Niż Polski
Nowe pomiary gradientu geotermicznego w szybach naftowych Borysławia, Krosna, Bitkowa. Arctowski H. 1924 Kosmos, seria A artykuł geotermika, Krosno, Ukraina, Karpaty
Nouvelles recherches sur les gradients thermiquies dans les puits a petrole. Arctowski H. 1925 Kosmos, 7 artykuł geotermika, Karpaty
Możliwości wydobycia wód ciepłych i wykorzystania energii geotermalnej na Węgrzech. Arpasi M.

Współautorzy:

Csaba J., Hoznek I.
1989 Tech. Poszuk. Geol., 3-4 artykuł wody termalne, energia geotermalna, geotermia, Węgry
Pokazuje 21 do 40 z 4196 rekordów