BIBLIOGRAFIA


Pokazuje 4121 do 4140 z 4171 rekordów

wpisz szukaną frazę


wpisz rok wydania dla przefiltrowania wynikówTytuł Autorzy Rok wydania Wydawnictwo Rodzaj słowa kluczowe
Znaczenie odnawialnych źródeł energii dla zrównoważonego rozwoju energetyki. Ney R. 2007 Ogólnopolski Kongres Geotermalny Geotermia w Polsce - doświadczenia, stan aktualny, perspektywy rozwoju, 7-10.09.2007 r., Radziejowice artykuł wody termalne, energia geotermalna
Znaczenie przewodników, wydawnictw literackich i korespondencji w popularyzacji uzdrowisk i turystyki na Śląsku w XIX i pierwszej połowie XX wieku Migała M. 2005 W: Wybrane zagadnienia z turystyki i rekreacji, W. Mynarski red., Opole. s.125-135 artykuł uzdrowisko
Znaczenie szczaw karpackich w profilaktyce zdrowotnej. Rajchel L.

Współautorzy:

Rajchel J.
2007 W: Współczesne problemy hydrogeologii, t. XIII, cz. 3 (Szczepański A. i in. red.): 961-968 artykuł szczawy, balneologia, Karpaty
Znaczniki środowiskowe w wodach termalnych niecki podhalańskiej. Chowaniec J.

Współautorzy:

Duliński M., Mochalski P., Najman J., Śliwka I., Zuber A.
2009 Prz. Geol., 57, 8: 685-693 artykuł wody termalne, Podhale, Karpaty, izotopy
Źródła energii geotermalnej w Czechosłowacji. Franko O.

Współautorzy:

Hazdrova M.
1989 Tech. Poszuk. Geol., 3-4 artykuł wody termalne, energia geotermalna, geotermia, Czechy, Słowacja
Źródła i zdroje rymanowskie Jaworski M.

Współautorzy:

Uliasz A.
2006 Rocz. Rymanowa-Zdroju, IX: 19-60 artykuł wody lecznicze, źródła, Rymanów-Zdrój
Źródła Lądka Zdroju. Historia i badania. Ciężkowski M.

Współautorzy:

Ciężkowski W.
1983 Balneol. Pol., t. XXVII, z. 1-4: 5-19 artykuł wody lecznicze, wody termalne, Lądek-Zdrój, Sudety
Źródła lecznicze Szczawna-Zdroju. Starzyńska D. 1962 Biul. Pol. Tow. Miłośn. Nauk o Ziemi, 4 artykuł wody lecznicze, Szczawno-Zdrój, Sudety
Źródła Lekarskie w Solcu. Dietl J. 1858 Kraków książka wody lecznicze, Solec-Zdrój, wody siarczkowe, zapadlisko przedkarpackie
Źródła mineralne Dolnego Śląska w świetle badań geologicznych (1945-1965). Teisseyre J. 1966 Z geologii Ziem Zachodnich. Sesja Nauk. 20-lecia polskich badań 1945-1965. PWN, Wrocław: 485-505 artykuł źródło, wody mineralne, Dolny Śląsk
Źródła mineralne Długopola Zdroju, Nowej Bystrzycy, Szczawiny i Nowej Łomnicy na tle budowy geologicznej. Fistek J. 1962 Kwart. Geol., t. 6, nr 4 artykuł wody mineralne, wody lecznicze, Długopole-Zdrój, Nowa Bystrzyca, Szczawina, Nowa Łomnica, Sudety
Źródła mineralne Galicyi. Pogląd na ich rozpołożenie, skład chemiczny i powstawanie. Szajnocha W. 1891 Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. Pol. Akad. Um., ser. 22, t. 2: 1-111 książka źródło, wody mineralne
Źródła mineralne Niecki Nidziańskiej. Łajczak A. 2001 Czas. Geogr., 72, 2: 151-184 artykuł wody mineralne, niecka nidziańska
Źródła mineralne Szczawnicy. Jarocka A. 1965 Rocz. PTG, 35: 3 artykuł wody lecznicze, szczawy, Szczawnica, Karpaty
Źródła mineralne w królestwie Galicyi i na Bukowinie, pod względem fizyczno-chemicznych własności opisane, tudzież rozbiór fizykalno-chemiczny wód mineralnych w Iwoniczu. Torosiewicz T. 1849 Inst. Narodowy im. Ossolińskich, Lwów: 1-202 książka wody mineralne, Karpaty, zapadlisko przedkarpackie, Ukraina, Iwonicz-Zdrój
Żródła mineralne w zlewni potoku Wierchomla. Możdżeń M.

Współautorzy:

Prochal P.
1985 Zesz. Nauk. AR Krak. Melior., 11 artykuł wody lecznicze, Wierchomla, Karpaty
Źródła Orawy i możłiwość ich wykorzystania w lecznictwie balneologicznym. Łaciak S. 1985 Aktualne Problemy Hydrogeologii artykuł wody siarczkowe, Orawa, Karpaty
Źródła siarczkowe w Iwnoniczu-Zdroju i okolicy. Mackoś W.

Współautorzy:

Michalak J.
brak danych artykuł wody siarczkowe, źródła, Iwonicz-Zdrój
Źródła solanek z Tyrawy Solnej w płaszczowinie skolskiej Karpat Zewnętrznych. Rajchel L.

Współautorzy:

Rajchel J.
2016 W: Wyzwania Polskiej Geologii. 3 Polski Kongres Geologiczny. Tom kongresowy (Wojewoda J. red.). PTG, Wrocław: 318-320 artykuł wody mineralne, Tyrawa Solna, Karpaty
Źródła solne i geologia rejonu Kołobrzegu w świetle prac Aleksandra Humboldta. Brine springs and geology of Kołobrzeg region in the light of Alexander Humboldt’s works. Żyłka R. 1961 Prz. Geol., 9, 2: 95 artykuł wody lecznicze, Kołobrzeg, Niż Polski
Pokazuje 4121 do 4140 z 4171 rekordów