BIBLIOGRAFIA


Pokazuje 41 do 60 z 4196 rekordów

wpisz szukaną frazę


wpisz rok wydania dla przefiltrowania wynikówTytuł Autorzy Rok wydania Wydawnictwo Rodzaj słowa kluczowe
Aktywność 210Pb w wybranych wodach podziemnych z obszaru Karpat polskich. Chau N. D.

Współautorzy:

Rajchel L., Duliński M.
2009 Biul. Państw. Inst. Geol., 436. Hydrogeologia, 9, 1: 35-40 artykuł ołów, radioaktywność
Aleksandra Michalskiego (1855-1904) badania buskich wód mineralnych. Gągol J.

Współautorzy:

Herman G.
2005 Prz.Geol., 53, 1: 38-40 artykuł wody lecznicze, Busko-Zdrój, zapadlisko przedkarpackie
An analysis of the density changes of the surface heat flow of the earth in Poland. Plewa M. 1988 Zeszyty Naukowe AGH, nr 1218, Geofizyka Stosowana, z. 1: 109-124 artykuł strumień cieplny, pole cieplne
An attempt to determine the absolute age of the Carboniferous brines of the coal-mine Silesia (Upper Silesia). Kleczkowski A. S.

Współautorzy:

Witczak S., Zieliński E.
1968 Bull. Acad. Pol. Sc. Ser. Sc. Geol. Geogr., 16, 1 artykuł solanka, Górnośląskie Zagłębie Węglowe
Analityczne problemy w hydrogeologii zgazowanych wód mineralnych. Analytical problems of mineral gasifield waters in hydrogeology. Strzelbicki J. 1960 Prz. Geol., 8, 12: 93 artykuł wody mineralne, metodyka
Analiza agresywności korozyjnej wód geotermalnych i jej wpływ na dobór materiałów przy projektowaniu zakładów geotermalnych. Analysis of corrosive aggressiveness of geothermal waters and its impact on selecting materials in designing geothermal facilities. Banaś J.

Współautorzy:

Kurzydłowski K. J., Mazurkiewicz B., Solarski W.
2013 W: Atlas geotermalny Karpat Wschodnich. Formacje fliszowe oraz utwory mioceńskie i mezozoiczno-paleozoiczne podłoża Karpat Wschodnich. Geothermal atlas of the Eastern Carpathians. Flysch formations and miocene/mesozoic/palaeozoic basement of the Polish Eastern Carpathians. (Górecki W. red. nauk.). AGH, Kraków: 595-607 atlas wody termalne, korozja, geotermia
Analiza cen energii cieplnej pochodzącej z działających w Polsce ciepłowni geotermalnych. Pająk L.

Współautorzy:

Bujakowski W.
2007 Tech. Posz. Geol., Geotermia, Zrównoważony Rozówj, nr 1: 9-15 artykuł energia geotermalna
Analiza chemizmu wód podziemnych utworów miocenu w zapadlisku przedkarpackim pod kątem właściwości leczniczych. Sowiżdżał A.

Współautorzy:

Jasnos J.
2011 Tech. Posz. Geol., Geotermia, Zrównoważony Rozwój, 1-2: 365-376 artykuł wody mineralne, zapadlisko przedkarpackie
Analiza cyklu życia w energetyce geotermalnej - przegląd doświadczeń na świecie i możliwości ich implementacji w Polsce Kaczmarczyk M. 2018 Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój, rocz. 57, z. 1 (261) artykuł energetyka geotermalna, cykl życia
Analiza danych magnetycznych, grawimetrycznych i magnetotellurycznych pod kątem rozpoznania zbiorników geotermalnych w Karpatach wschodnich. Summary - Analysis of magnetic, gravimetric and magnetotelluric data in terms of recognizing of geothermal aquifers in the Eastern Carpathians. Stefaniuk M.

Współautorzy:

Lemberger M., Ostrowski C., Targosz P., Wojdyła M.
2013 W: Atlas geotermalny Karpat Wschodnich. Formacje fliszowe oraz utwory mioceńskie i mezozoiczno-paleozoiczne podłoża Karpat Wschodnich. Geothermal atlas of the Eastern Carpathians. Flysch formations and miocene/mesozoic/palaeozoic basement of the Polish Eastern Carpathians. (Górecki W. red. nauk.). AGH, Kraków: 128-151 atlas wody termalne, Karpaty
Analiza danych pomiarowych i opracowanie wyników (dane archiwalne i badania uzupełniające w odwiertach Zuber I i Zuber II). Duliński W.

Współautorzy:

Witczak S., Ropa C. E., Reśko D., Szarek W., Schmaltz A.
1997 AGH, Kraków niepublikowane wody lecznicze, Krynica-Zdrój, Karpaty
Analiza danych teledetekcyjnych dla prognozowania występowania wód mineralnych i zwykłych na przykładzie obszaru między Polanicą, Dusznikami i Kudową. Doktór S.

Współautorzy:

Graniczny M., Sadowska M.
1987 Prz. Geol., 35 (11) artykuł wody mineralne, Polanica-Zdrój, Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Sudety
Analiza dotychczasowego zagospodarowania i wykorzystania wybranych surowców balneologicznych w obszarze modelowym. Wody mineralne Krakowa i okolicy. Motyka J.

Współautorzy:

Rajchel L.
2001 Seminarium Balneoterapia Krakowa i okolicy – dziś i jutro. IGSMiE PAN, 21.03.2002 r., Bochnia: 28-31 niepublikowane wody mineralne, wody lecznicze, Kraków
Analiza dotychczasowego zagospodarowania i wykorzystania wybranych surowców balneologicznych. Motyka J.

Współautorzy:

Rajchel L.
2001 Zagospodarowanie i wykorzystanie naturalnych wód mineralnych Krakowa i Krzeszowic z uwzględnieniem tła historycznego. niepublikowane wody mineralne, wody lecznicze, Kraków, Krzeszowice
Analiza dotyczącza możłiwości określenia niezbędnej wysokości wsparcia dla poszczególnych technologii OZE w kontekście realizacji Krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych Wiśniewski G. red. 2013 Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa książka OZE
Analiza dróg zasilania wód leczniczych w miejscowości Busko-Zdrój. Lisik R.

Współautorzy:

Myśliwiec A.
2008 Pierwszy Polski Kongres Geologiczny. Abstrakty R-3, s. 67, PTG Kraków artykuł wody lecznicze, Busko Zdrój
Analiza dwufazowego, nieizotermicznego przepływu wody mineralnej i CO2 w pionowym przewodzie wydobywczym. Duliński W.

Współautorzy:

Ropa C. E.
2003 Wiertnictwo, Nafta, Gaz, 20, 1: 343-350 artykuł wody mineralne, dwutlenek węgla
Analiza działania zbiornika zabezpieczającego złoże borowiny uzdrowiska Goczałkowice przed infiltracją słonych wód z osadnika KWK Silesia. Adamczyk A. F.

Współautorzy:

Belowski K., Wątor L., Wilk Z.
1988 Zesz. Nauk. Pol. Śl., z. 172. Górnictwo, 960 artykuł uzdrowisko, borowina, Goczałkowice-Zdrój, wody kopalniane, GZW
Analiza efektywności ekonomicznej pozyskania energii geotermalnej z utworów mezozoicznych na Niżu Polskim ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Uniejowa. Ney R.

Współautorzy:

Kuźniak T., Zdżyłowski W.
1990 W: MOŻLIWOŚCI wykorzystania wód geotermalnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem synklinorium Mogileńsko-Łódzkiego. Konferencja. Ślesin k. Konina, 26-27 październik 1990 r. artykuł energia geotermalna, Uniejów, Niż Polski
Analiza falkowa wydajności ujęć wód leczniczych w Lądku Zdroju. Liber E.

Współautorzy:

Liber A.
2003 Współczesne problemy hydrogeologii, t. 11. Wyd. Pol. Gd., Gdańsk: 377-380 artykuł wody lecznicze, wody termalne, Lądek-Zdrój, Sudety
Pokazuje 41 do 60 z 4196 rekordów