BIBLIOGRAFIA


Pokazuje 81 do 100 z 4196 rekordów

wpisz szukaną frazę


wpisz rok wydania dla przefiltrowania wynikówTytuł Autorzy Rok wydania Wydawnictwo Rodzaj słowa kluczowe
Analiza możliwości wykorzystania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w systemach geotermii niskotemperaturowej na obszarze Małopolski. Część I. Mazurkiewicz J.

Współautorzy:

Kmiecik E., Tomaszewska B.
2015 Przegląd Geologiczny, vol. 63, nr 10/2: 926-930 artykuł pompy ciepła
Analiza możliwości wykorzystania zasobów wód solankowych w działalności uzdrowiskowej kopalni. Rajchel L. 2013 brak danych niepublikowane wody lecznicze, Wieliczka, zapadlisko przedkarpackie
Analiza możliwości wznowienia eksploatacji wód leczniczych w Uzdrowisku Jedlina w świetle nowych badań hydrogeologicznych. Poprawski L.

Współautorzy:

Filbier P.
1997 W: WSPÓŁCZESNE problemy hydrogeologii. 8: 375-379 artykuł wody lecznicze, Jedlina-Zdrój, Sudety
Analiza możliwości zagospodarowania wód mineralnych rejonu Krosna. Gonet A.

Współautorzy:

Lewkiewicz-Małysa A., Macuda J.
2005 Wiertnictwo Nafta Gaz, 22, 1: 145-149 artykuł Karpaty, Krosno, wody mineralne
Analiza możliwości zwiększenia chłonności otworów zatłaczających na przykładzie ciepłowni geotermalnej w Pyrzycach Noga B.

Współautorzy:

Kosma Z., Zieliński J.
2018 Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój, rocz. 57, z. 1 (261) artykuł chłonność, Pyrzyce, otwory zatłaczające
Analiza opłacalności pozyskiwania wód geotermalnych na Podhalu, w Uniejowie i w Skierniewicach. Soliński I.

Współautorzy:

Załucki J., Sokołowska J., Solińska M.
1992 Tech. Poszuk. Geol., Geosynoptyka i Geotermia, 6: 19-21 artykuł wody termalne, Podhale, Uniejów, Skierniewice
Analiza parametrów eksploatacyjnych wody mineralnej i CO2 w odwiercie Złockie VIII. Duliński W.

Współautorzy:

Ropa C. E.
1990 Gaz, Woda, Tech. Sanitarna, 6 artykuł wody lecznicze, dwutlenek węgla, Złockie, Karpaty
Analiza parametrów eksploatacyjnych wody mineralnej z obecnością metanu na przykładzie odwiertu Polańczyk IG-1. Analysis of production parameters of mineral water with methane content on the example of the well Polańczyk IG-1. Ropa C. E.

Współautorzy:

Duliński W.
2002 Wiertnictwo Nafta Gaz, 19, 1: 161-169 artykuł wody lecznicze, Polańczyk, Karpaty
Analiza parametrów otworów geoetrmalnych wykonanych na Niżu Polskim pod kątem możliwości budowy siłowni binarnych wkorzystujących ciepło wnętrza ziemi. Noga B.

Współautorzy:

Biernat H., Kapuściński J., Martyka P.
2013 Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój, 2: 127-139 artykuł wody termalne, energia geotermalna, Niż Polski
Analiza parametrów pola cieplnego Ziemi w obszarze LZW. Karwasiecka M.

Współautorzy:

Wilk S.
2004 Pos. Nauk. PIG, 60: 40-41 artykuł geotermika, Lubelskie Zagłębie Węglowe
Analiza pierwiastków śladowych z zawartością uranu w wodach źródlanych z Leska z perspektywą ich balneologicznego zastosowania Chorostyński A. M.

Współautorzy:

Kaczmarski M., Łach A., Adamska M.
2021 Acta Sci. Pol. Formatio Corcumiectus artykuł radon, ICP-OES, uran, wody źródlane, Lesko
Analiza pochodzenia jonów fluorkowych (F-) w wodach leczniczych Cieplic Śląskich-Zdroju. Kiełczawa B. 2015 W: III Polski Kongres Górniczy 2015. Rozszerzone abstrakty (Przylibski red. nauk.). Wrocław, 14-16.09.2015 r.: 275-278 streszczenie wody lecznicze, wody termalne, Sudety, Cieplice Śląskie-Zdrój, fluor
Analiza podstawowych parametrów hydrogeologicznych zbiorników wód geotermalnych w rejonie Karpat Zachodnich. Szczepański A.

Współautorzy:

Kania J., Haładus A.
2011 W: Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich, Górecki W. red., AGH, Kraków: 230-233 artykuł wody termalne, Karpaty
Analiza pola geotermicznego Polski na tle Europy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień tektonicznych i hydrogeotermalnych. Majorowicz J. 1977 Prz. Geol., 25 (3): 135-143 artykuł energia geotermiczna, wody termalne
Analiza polskich uzdrowisk pod kątem ich zaopatrzenia w tworzywa balneologiczne obecnie i w przyszłości. Potocki I. 1962 Probl. Uzdr., 2-3: 13-14 artykuł uzdrowisko, balneoterapia
Analiza poprawy efektywności działania ciepłowni geotermalnej w Pyrzycach w wyniku zastosowania modyfikacji odczynu pH zatłaczanej wody termalnej. Noga B.

Współautorzy:

Biernat H., Martyka P., Kulik S., Zieliński B., Marianowski J., Nalikowski A.
2013 Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój, 1: 59-71 artykuł wody termalne, Pyrzyce, Niż Polski
Analiza profilowań termicznych wykonanych w warunkach ustalonej równowagi cieplnej w Karpatach. Przelaskowska A. 2004 Prace Ins. Nafty i Gazu, 130: 321-325 artykuł geotermika, Karpaty
Analiza rozkładu temperaturowego w rejonie wschodnich Karpat. Porowski A. 2011 ING PAN, Kraków niepublikowane geotermika, Karpaty
Analiza sejsmiczności indukowanej podczas prac udostępniających na polach geotermalnych w Soultz-Sous-Forets we Francji. Analysis of induced seismicity during hydraulic test on geothermal fields in Soultz-Sous-Forets site. Pussak M. 2004 Tech. Poszuk. Geol., 4: 57-64 artykuł wody termalne, Francja
Analiza skuteczności zabiegów z użyciem surowców naturalnych na podstawie oceny pacjentów w Przedsiębiorstwie Uzdrowiskowym Ustroń S.A. - NZOZ Uzdrowisko Ustroń. Kowalski L. 2012 Przyrodnik Ustroński, z. 11: 44-47 artykuł uzdrowisko, Ustroń, Karpaty
Pokazuje 81 do 100 z 4196 rekordów