BIBLIOGRAFIA


Pokazuje 101 do 120 z 4196 rekordów

wpisz szukaną frazę


wpisz rok wydania dla przefiltrowania wynikówTytuł Autorzy Rok wydania Wydawnictwo Rodzaj słowa kluczowe
Analiza składników swoistych wód siarczkowych rejonu Buska-Zdroju. Witczak S.

Współautorzy:

Świąder A.
2010 W: Wody siarczkowe w rejonie Buska-Zdroju (Lisik R. red.). Hydrotechnika, Kielce: 245-266 książka wody siarczkowe, wody lecznicze, Busko-Zdrój
Analiza solanki inowrocławskiej pobranej w Państwowej Żupie Solnej w dniu 19 marca 1930 r. praca zbiorowa 1930 Prz. Zdroj.-Kąpiel., 19, nr 10 artykuł solanki, Inowrocław, Niż Polski
Analiza specjacyjna arsenu, antymonu i selenu w wodach mineralnych i wodociągowych. Niedzielski P.

Współautorzy:

Siepak J., Siepak M.
2000 Przyr. i Człow., 10: 183-19 artykuł wody mineralne
Analiza taksonomiczna karpackich szczaw i wód kwasowęglowych. Taxonomic analysis of Carpathian carbonated waters and waters contaning carbon dioxide (S Poland). Rajchel L.

Współautorzy:

Krawczyk A.
2007 Prz. Geol., 55, 3: 253-257 artykuł szczawy, wody kwasowęglowe, Karpaty
Analiza techniczno-ekonomiczna procesu sprężania i skraplania CO2 w uzdrowisku Krynica. Techno-economic analysis of carbon dioxide compression and liquefaction in Krynica spa. Ropa C. E. 1999 Wiertnictwo Nafta Gaz, 16: 83-93 artykuł wody lecznicze, szczawy, Krynica-Zdrój, Karpaty
Analiza techniczno-energetyczna zagospodarowania dwutlenku węgla w uzdrowisku Krynica Zdrój Duliński W.

Współautorzy:

Ropa C.
2005 Wiertnictwo, Nafta, Gaz, nr 22 (2): 531-541 artykuł wody lecznicze, dwutlenek węgla, Krynica-Zdrój
Analiza termiczna Karpat wschodnich. Thermal analysis of the Eastern Carpathians. Hajto M.

Współautorzy:

Szewczyk J.
2013 W: Atlas geotermalny Karpat Wschodnich. Formacje fliszowe oraz utwory mioceńskie i mezozoiczno-paleozoiczne podłoża Karpat Wschodnich. Geothermal atlas of the Eastern Carpathians. Flysch formations and miocene/mesozoic/palaeozoic basement of the Polish Eastern Carpathians. (Górecki W. red. nauk.). AGH, Kraków: 454-483 atlas geotermika, Karpaty
Analiza termiczna obszaru zapadliska przedkarpackiego. Hajto M.

Współautorzy:

Szewczyk J.
2012 W: Atlas geoetrmalny zapadliska przedkarpackiego (Górecki W. red.). AGH, MNiSW, Kraków: 87-98 atlas geotermika, zapadlisko przedkarpackie
Analiza termodynamiczna i ekonomiczna w energetyce przemysłowej. Szargut J. 1983 WNT, Warszawa książka termodynmika, energetyka
Analiza trendów pola cieplnego północno-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Makowski A.

Współautorzy:

Probierz A., Probierz K.
1980 Zeszyty Naukowe AGH, 758, Geologia, 6 (2): 71-81 artykuł pole cieplne, strumień cieplny, GZW, zapadlisko przedkarpackie
Analiza trendów zmian składu chemicznego wód leczniczych z ujęcia B-13 w Busku-Zdroju z wykorzystaniem programu GWSDAT. Wątor K.

Współautorzy:

Kmiecik E.
2015 Przegląd Geologiczny, vol. 63, nr 10/2: 1125-1130 artykuł wody lecznicze, Busko-Zdrój, zapadlisko przedkarpackie
Analiza warunków eksploatacji odwiertu Zuber III. Duliński W.

Współautorzy:

Ropa C. E.
1991 Zesz. Nauk. AGH, 1389, 28: 69-82 artykuł wody lecznicze, Krynica-Zdrój, Karpaty
Analiza warunków geotermicznych utworów karbonu produktywnego na obszarze GZW. Karwasiecka M. 1981 Kraków-Sosnowiec artykuł geotermika, Górnośląskie Zagłębie Węglowe
Analiza wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w wodach leczniczych Sudetów. Grochmalicka-Mikołajczyk J.

Współautorzy:

Ciężkowski W., Bąbelek T.
1985 Aktualne Problemy Hydrogeologii artykuł wody lecznicze, Sudety
Analiza wyników badań mineralogiczno-chemicznych wód termalnych z Podhala, dla odtworzenia procesów geochemicznych w systemach geotermalnych. Sokołowski J.

Współautorzy:

Pawlikowski M., Mazurek J.
1996 Tech. Poszuk. Geol., 1: 3-8 artykuł wody termalne, geotermia, Podhale, Karpaty
Analiza wzajemnej współzależności ujęć wód leczniczych eksploatowanych samoczynnie przy użyciu wielopoziomowej dekompozycji falkowej Liber A.

Współautorzy:

Liber E.
2005 W: Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii, t. XII, cz. 3 (Sadurski A. i in. red.). Uniw. M. Kopernika, Toruń artykuł wody lecznicze, samowypływ, samoczynna eksploatacja, metody badań, badania zależności
Analiza ziemskiego strumienia ciepła Lubelszczyzny na tle budowy geologiczno-strukturalnej. Drwięga Z. 1983 Nafta, 4: 86-94 artykuł strumień cieplny, Lublin, Niż Polski
Analiza zmian cen energii cieplnej pochodzącej z instalacji geotermalnych i wybranych źródeł konwencjonalnych na podsatwie taryf rozliczeniowych w latach 2007-2016 Pająk L.

Współautorzy:

Bujakowski W.
2016 Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój, nr 1 artykuł energia geotermalna, cena
Analiza zmian chemizmu wód leczniczych Ciechocinka w trakcie wieloletniej eksploatacji. Poprawski L.

Współautorzy:

Jasiak T., Wąsik M.
1998 Prz. Geol., 4: 331-336 artykuł wody lecznicze, Ciechocinek, Niż Polski
Analiza zmian gęstości powierzchniowego strumienia cieplnego Ziemi na obszarze Polski. Plewa M. 1988 Zesz. Nauk. AGH, nr 1218, Geofizyka Stosowana, z. 1: 109-124 artykuł strumień cieplny
Pokazuje 101 do 120 z 4196 rekordów