BIBLIOGRAFIA


Pokazuje 41 do 60 z 4196 rekordów

wpisz szukaną frazę


wpisz rok wydania dla przefiltrowania wynikówTytuł Autorzy Rok wydania Wydawnictwo Rodzaj słowa kluczowe
Źródła mineralne Niecki Nidziańskiej. Łajczak A. 2001 Czas. Geogr., 72, 2: 151-184 artykuł wody mineralne, niecka nidziańska
Źródła mineralne Galicyi. Pogląd na ich rozpołożenie, skład chemiczny i powstawanie. Szajnocha W. 1891 Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. Pol. Akad. Um., ser. 22, t. 2: 1-111 książka źródło, wody mineralne
Źródła mineralne Długopola Zdroju, Nowej Bystrzycy, Szczawiny i Nowej Łomnicy na tle budowy geologicznej. Fistek J. 1962 Kwart. Geol., t. 6, nr 4 artykuł wody mineralne, wody lecznicze, Długopole-Zdrój, Nowa Bystrzyca, Szczawina, Nowa Łomnica, Sudety
Źródła mineralne Dolnego Śląska w świetle badań geologicznych (1945-1965). Teisseyre J. 1966 Z geologii Ziem Zachodnich. Sesja Nauk. 20-lecia polskich badań 1945-1965. PWN, Wrocław: 485-505 artykuł źródło, wody mineralne, Dolny Śląsk
Źródła Lekarskie w Solcu. Dietl J. 1858 Kraków książka wody lecznicze, Solec-Zdrój, wody siarczkowe, zapadlisko przedkarpackie
Źródła lecznicze Szczawna-Zdroju. Starzyńska D. 1962 Biul. Pol. Tow. Miłośn. Nauk o Ziemi, 4 artykuł wody lecznicze, Szczawno-Zdrój, Sudety
Źródła Lądka Zdroju. Historia i badania. Ciężkowski M.

Współautorzy:

Ciężkowski W.
1983 Balneol. Pol., t. XXVII, z. 1-4: 5-19 artykuł wody lecznicze, wody termalne, Lądek-Zdrój, Sudety
Źródła i zdroje rymanowskie Jaworski M.

Współautorzy:

Uliasz A.
2006 Rocz. Rymanowa-Zdroju, IX: 19-60 artykuł wody lecznicze, źródła, Rymanów-Zdrój
Źródła energii geotermalnej w Czechosłowacji. Franko O.

Współautorzy:

Hazdrova M.
1989 Tech. Poszuk. Geol., 3-4 artykuł wody termalne, energia geotermalna, geotermia, Czechy, Słowacja
Znaczniki środowiskowe w wodach termalnych niecki podhalańskiej. Chowaniec J.

Współautorzy:

Duliński M., Mochalski P., Najman J., Śliwka I., Zuber A.
2009 Prz. Geol., 57, 8: 685-693 artykuł wody termalne, Podhale, Karpaty, izotopy
Znaczenie szczaw karpackich w profilaktyce zdrowotnej. Rajchel L.

Współautorzy:

Rajchel J.
2007 W: Współczesne problemy hydrogeologii, t. XIII, cz. 3 (Szczepański A. i in. red.): 961-968 artykuł szczawy, balneologia, Karpaty
Znaczenie przewodników, wydawnictw literackich i korespondencji w popularyzacji uzdrowisk i turystyki na Śląsku w XIX i pierwszej połowie XX wieku Migała M. 2005 W: Wybrane zagadnienia z turystyki i rekreacji, W. Mynarski red., Opole. s.125-135 artykuł uzdrowisko
Znaczenie odnawialnych źródeł energii dla zrównoważonego rozwoju energetyki. Ney R. 2007 Ogólnopolski Kongres Geotermalny Geotermia w Polsce - doświadczenia, stan aktualny, perspektywy rozwoju, 7-10.09.2007 r., Radziejowice artykuł wody termalne, energia geotermalna
Znaczenie lecznicze wód mineralnych. Sabatowski A. 1954 W: Zjazd Nauk.-Techn. poświęcony zagadnieniom racjonalizacji gospodarki i eksploatacji złożowej wód mineralnych w Polsce. Krynica, 3-4.09.1954. Mat. Pozjazdowe, Stalinogród, 6-10 artykuł wody mineralne
Znaczenie i ważność narodowo-ekonomiczna szczaw prostych. Zieleniewski M. 1895 Kraków książka wody lecznicze, szczawy, Karpaty
Znaczenie badań podhalańskiego systemu geotermalnego dla eksploatacji wód termalnych. Kępińska B. 2009 Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój, 48 (2): 29-48 artykuł wody termalne, Podhale, Karpaty
Zmodyfikowana pompa wyporowa do wydobywania wody z otworów wiertniczych. Solecki A. T. 1989 Gór. AGH, 1 artykuł wody mineralne
Zmienność zawartości siarczanów, wapnia i magnezu w układzie czasowym w wodach leczniczych Zdroju Głównego w Krzeszowicach Tomaszewska B. 2007 WUG: bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie artykuł siarczany wapnia i magnezu, wody lecznicze, złoża wód leczniczych, Zdrój Główny w Krzeszowicach
Zmienność zawartości dwutlenku węgla w górnokarbońskiej serii węglonośnej niecki noworudzkiej (Dolny Śląsk, Polska). Gogolewska A.

Współautorzy:

Winiarska A.
2004 Pr. Nauk. Inst. Gór. Pol. Wr., nr 106. Studia i materiały, 30: 73-87 artykuł dwutlenek węgla, Sudety, Nowa Ruda
Zmienność wydajności ujęć wód leczniczych eksploatowanych samoczynnie ze złóż sudeckich. Liber E. 2001 Pol. Wr., Wydz. Górn., Wrocław (rozprawa doktorska) niepublikowane wody lecznicze, Sudety
Pokazuje 41 do 60 z 4196 rekordów