BIBLIOGRAFIA


Pokazuje 61 do 80 z 4196 rekordów

wpisz szukaną frazę


wpisz rok wydania dla przefiltrowania wynikówTytuł Autorzy Rok wydania Wydawnictwo Rodzaj słowa kluczowe
Wody jodkowe Karpat polskich Rajchel L.

Współautorzy:

Dobrzyński D.
2017 Acta Balneologica, t. 59, nr 4 artykuł wody lecznicze, jod, Karpaty
Wpływ mineralnej wody siarczkowo-siarkowodorowej na właściwości fizyko-chemiczne ekstraktów borowinowych Drobnik M. 2013 Acta Balneologica, t. LV, 1 artykuł wody lecznicze, wody siarczkowe, borowina
Propozycje wykorzystania mieszanin solanek siarczkowych i ekstraktu borowinowego do produkcji preparatów farmaceutycznych i kosmetycznych Drobnik M.

Współautorzy:

Latour T.
2016 Acta Balneologica, t. LVIII, 3 artykuł wody lecznicze, wody siarczkowe, borowina
Metody statystyczne w ocenie zmian zawartości bromków w solankach Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój. Suchy P.

Współautorzy:

Dąbrowska D., Kucharski R.
2015 Acta Geogr. Silesiana, 19: 61-66 artykuł wody lecznicze, Goczałkowice-Zdrój, zapadlisko przedkarpackie
The origin of chloride waters at Wysowa, West Carpathians. Chemical and isotopic approach. Leśniak P. M. 1980 Acta Geol. Pol., 30 (4): 519-550 artykuł wody chlorkowe, Wysowa, Karpaty
Pochodzenie wód chlorkowych w Wysowej, Karpaty Zachodnie. Studium chemiczno-izotopowe. THE ORIGIN of Chloride Waters at Vysowa, West Carpathians. Chemical and Isotopic Approach. Leśniak P. M. 1980 Acta Geol. Pol., 30, 4, s: 519-550 artykuł wody lecznicze, Wysowa, Karpaty, izotopy
Origin of carbon dioxide and evolution of CO2-rich waters in the West Carpathians, Poland. Leśniak P. M. 1998 Acta Geol. Pol., 48 (3): 343-366 artykuł wody mineralne, CO2, Karpaty
Charakterystyka hydrochemiczna wód głębokich w utworach permu monokliny przedsudeckiej. Dąbrowski T. 1973 Acta Geol. Pol., Vol. 23, No 4: 763-808 artykuł wody mineralne, wody termalne, monoklina przedsudecka, Niż Polski
Wody termalne Sudetów. Dowgiałło J. 1976 Acta Geol. Pol., Vol. 26, No. 4: 617-643 artykuł wody termalne, Sudety
Z badań nad promieniotwórczością polskich wód mineralnych. II. Radoczynność niektórych wód stołowych. A note radioactivity of Polish mineral waters /II/. Złotowski I.

Współautorzy:

Rymaszewska M.
1963 Acta Geoph. Pol., 11, 1-2 artykuł wody mineralne
Z badań nad radoczynnością polskich wód mineralnych. III. A note on radioactivity of polish mineral waters. Złotowski I. 1965 Acta Geoph. Pol., 13, 3 artykuł wody mineralne, wody radonowe
Badanie wpływu uskoków na rozkład ziemskiego pola cieplnego w Polsce. Stajniak J. 1981 Acta Geophisica Polonica, XXIX, 3: 217-224 artykuł pole cieplne, strumień cieplny
Strumień cieplny na obszarze Niżu Polskiego. Majorowicz J. 1975 Acta Geophys. Pol., 23, 3: 259-275 artykuł geotermika, Niż Polski
Mapa strumienia cieolnego Polski na tle pola geotermicznego Europy oraz niektóre aspekty interpretacji. Majorowicz J. 1976 Acta Geophys. Pol., 24, 2: 146-156 artykuł geotermika
Heat flow from Okuniew IG-1 borehole, Poland. Maj S. 1992 Acta Geophys. Pol., 40: 213-218 artykuł strumień cieplny, Okuniew
Estimation of heat flow in Poland. Gordienko V.

Współautorzy:

Zavgorodnaya O. V.
1996 Acta Geophysica Polonica, 54, 2: 173-180 artykuł geotermika
Geothermal gradients in the Baltic Shield lithosphere Maj S. 1991 Acta Geophysica Polonica, vol. 47 (4) artykuł gradient geotermiczny, geotermika
Analiza geochemiczna wód tatrzańskich. Geochemical Characterization of the Waters in the Tatra. Oleksynowa K. 1970 Acta hydrobiol., 12, 1 artykuł wody mineralne, Tatry, Karpaty
Evaluation of the lenght of insulated inside pipe effect on heat efficiency of a downhole geothermal coaxial heat exchanger. Kujawa T.

Współautorzy:

Nowak W.
2002 Acta Mechanica Slovaca, 2: 183-190 artykuł energia geotermalna
Geothermic heat and power station with a single component power cycle with organic working medium. Nowak W.

Współautorzy:

Stachel A.
2007 Acta Metallurgica Slovaca, R-13, 3: 251-256 artykuł energia geotermalna
Pokazuje 61 do 80 z 4196 rekordów