BIBLIOGRAFIA


Pokazuje 101 do 120 z 4321 rekordów

wpisz szukaną frazę


wpisz rok wydania dla przefiltrowania wynikówTytuł Autorzy Rok wydania Wydawnictwo Rodzaj słowa kluczowe
Zmienność parametrów ilościowych i jakościowych wód mineralnych źródeł Rymanowa-Zdroju Lewkiewicz-Małysa A.

Współautorzy:

Winid B.
2012 AGH Drilling, Oil, Gas, 29(1):253-263 artykuł Rymanów-Zdrój, wody mineralne, korelacje, źródła
Dokumentacja hydrogeologiczna w kat. B złoża leczniczych wód siarczkowych Swoszowice. Alexandrowicz S. W.

Współautorzy:

Bogacz K., Węcławik S.
1971 AGH, Kraków dokumentacja wody lecznicze, wody mineralne, Swoszowice, zapadlisko przedkarpackie, wody siarczkowe
Geochemiczne właściwości wód mineralnych okręgu krakowskiego. Bielecka D. 1961 AGH, Kraków niepublikowane wody mineralne, Kraków, zapadlisko przedkarpackie
Dokumentacja hydrogeologiczna i projekt badań geologicznych dla ujęcia podziemnych wód mineralnych z utworów górnej kredy-paleocenu płaszczowiny magurskiej w Jastrzębiku. Bogacz K.

Współautorzy:

Chrząstowski J.
1974 AGH, Kraków dokumentacja wody lecznicze, Jastrzębik, Karpaty
Zagrożenia środowiska wód mineralnych rejonu Piwnicznej przez turystykę narciarską. Czop M.

Współautorzy:

Motyka J., Rajchel L.
brak danych AGH, Kraków inne wody mineralne, wody lecznicze, Piwniczna-Zdrój, Karpaty
Analiza danych pomiarowych i opracowanie wyników (dane archiwalne i badania uzupełniające w odwiertach Zuber I i Zuber II). Duliński W.

Współautorzy:

Witczak S., Ropa C. E., Reśko D., Szarek W., Schmaltz A.
1997 AGH, Kraków niepublikowane wody lecznicze, Krynica-Zdrój, Karpaty
Wstępna ocena możliwości wykorzystania wód geotermalnych na terenie województwa bydgoskiego. Górecki W. 1994 AGH, Kraków niepublikowane wody termalne, Bydgoszcz, Niż Polski
Atlas geotermalny Karpat Wschodnich. Formacje fliszowe oraz utwory mioceńskie i mezozoiczno-paleozoiczne podłoża Karpat Wschodnich. Geothermal atlas of the Eastern Carpathians. Flysch formations and miocene/mesozoic/palaeozoic basement of the Polish Eastern Carpathians. Górecki W. red. nauk. 2013 AGH, Kraków atlas wody termalne, energia geotermalna, Karpaty
Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich. Górecki W. red. nauk. 2011 AGH, Kraków atlas wody termalne, energia geotermalna, Karpaty
Atlas geotermalny zapadliska przedkarpackiego. Geothermal atlas of the carpathian Foredeep. Górecki W. red. nauk. 2012 AGH, Kraków atlas wody termalne, energia geotermalna, zapadlisko przedkarpackie
Badania chemizmu wód mineralnych z obszaru należącego do Uzdrowiska Iwonicz. Lewkiewicz-Małysa A.

Współautorzy:

Roszczynialska K.
2004 AGH, Kraków niepublikowane wody mineralne, wody lecznicze, Karpaty, Iwonicz-Zdrój
Wykonanie i omówienie wyników analiz fizykochemicznych wód leczniczych z ujęć na obszarach górniczych Krynicy i Żegiestowa. Łaciak S.

Współautorzy:

Duliński W., Lewkiewicz-Małysa A., Roszczynialska K., Sikora M., Strzępek B.
1996 AGH, Kraków niepublikowane wody lecznicze, Krynica-Zdrój, Żegiestów-Zdrój, Karpaty
Wpływ zawartości chromu w niskostopowych stalach konstrukcyjnych na ich własności elektrochemiczne i oporność korozyjna w roztworach wodnych. Łukaszczyk A. 2011 AGH, Kraków niepublikowane wody termalne, korozja
Współczesne zagrożenia wód mineralnych i leczniczych doliny Popradu. Motyka J.

Współautorzy:

Rajchel L., Czop M.
2009 AGH, Kraków niepublikowane wody lecznicze, wody mineralne, Karpaty
Opinia hydrogeologiczna w sprawie zagrożenia zasobów wód mineralnych i leczniczych Krynicy w związku z planowaną budową toru saneczkowo-bobslejowo-skeletonowego na Górze Parkowej. Motyka J.

Współautorzy:

Rajchel L., Czop M.
2009 AGH, Kraków niepublikowane wody lecznicze, wody mineralne, Krynica-Zdrój, Karpaty
Opinia hydrogeologiczna dla oceny przyczyn zmniejszania się zawartosci CO2 w szczawach leczniczych ze źródeł Jan A, Jan B i Jan C oraz Józef w Krynicy. Motyka J.

Współautorzy:

Rajchel L., Czop M.
2010 AGH, Kraków niepublikowane wody lecznicze, wody mineralne, Krynica-Zdrój, Karpaty
Perspektywy wykorzystania wód geotermalnych w rejonie Rzeszowa. Pieprzak M. 2010 AGH, Kraków niepublikowane wody termalne, Rzeszów, zapadlisko przedkarpackie
Wpływ likwidacji górnictwa naftowego na współwystępujące złoża wód leczniczych Iwonicza-Zdroju, Lubatówki i Rymanowa-Zdroju. Rajchel L.

Współautorzy:

i in.
2007 AGH, Kraków niepublikowane wody lecznicze, Iwonicz-Zdrój, Rymanów-Zdrój, Karpaty
Opracowanie projektu zagospodarowania wody termalnej w rejonie Zakopanego. Soboń J. 1984 AGH, Kraków niepublikowane wody termalne, Zakopane, Podhale, Karpaty
Efektywność ekonomiczna proekologicznych inwestycji rozwojowych w energetyce odnawialnej. Solińska M.

Współautorzy:

Soliński I.
2003 AGH, Kraków książka energia geotermalna, geotermia
Pokazuje 101 do 120 z 4321 rekordów