BIBLIOGRAFIA


Pokazuje 61 do 80 z 4321 rekordów

wpisz szukaną frazę


wpisz rok wydania dla przefiltrowania wynikówTytuł Autorzy Rok wydania Wydawnictwo Rodzaj słowa kluczowe
Zrównoważony rozwój uzdrowisk. Krasiński Z. 2004 Zeszyty Naukowe, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 53: 45-56 artykuł uzdrowisko, balneoterapia
Cieplny strumień ziemski w obszarze ROW. Chmura K. 1976 Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Górnictwo, 71: 65-78 artykuł strumień cieplny, GZW, ROW, zapadlisko przedkarpackie
Triasowy zbiornik wód termalnych w północnej strefie Tarnowa - parametry hydrogeotermalne i perspektywy wykorzystania. Bujakowski W.

Współautorzy:

Barbacki A.
2016 Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, nr 92: 325-336 artykuł geotermia, zapadlisko przedkarpackie, Tarnów, trias
"Testowanie badawcze ""miękkiego kwasowania"" w geotermalnych otworach chłonnych" Bielec B.

Współautorzy:

Kępińska B.
2012 Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN, nr 82 artykuł kwasowanie, otwory geotermalne
Charakterystyka termiczna głębokiej litosfery w rejonie Karpat polskich. Wróblewska M. 2007 Zeszyty Naukowe AGH. Geologia, nr 33, z. 4/1: 237-246 artykuł geotermika, Karpaty
Nowe oznaczenia gęstości powierzchniowego strumienia cieplnego Ziemi na przykładzie Karpat polskich. Sroka Z. 1991 Zeszyty Naukowe AGH. Geofizyka Stosowana, z. 8: 153-162 artykuł strumień cieplny
Wyniki badań ciepła radiogenicznego skał obszaru Polski Plewa M. 1988 Zeszyty Naukowe AGH. Geofizyka Stosowana, nr 1 artykuł ciepło radiogeniczne, geotermika
An analysis of the density changes of the surface heat flow of the earth in Poland. Plewa M. 1988 Zeszyty Naukowe AGH, nr 1218, Geofizyka Stosowana, z. 1: 109-124 artykuł strumień cieplny, pole cieplne
Analiza trendów pola cieplnego północno-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Makowski A.

Współautorzy:

Probierz A., Probierz K.
1980 Zeszyty Naukowe AGH, 758, Geologia, 6 (2): 71-81 artykuł pole cieplne, strumień cieplny, GZW, zapadlisko przedkarpackie
Możliwości geologicznego składowania CO2 w utworach formacji dębowieckiej - miocen SW części GZW. Labus K. 2008 Zesz. Nauk. PŚl., ser. Górnictwo, 286: 25-35 artykuł wody mineralne, sekwestracja CO2, GZW
Model oddziaływania z utworami izolującymi CO2 zatłaczanego do poziomów wodonośnych karbonu GZW. Labus K. 2008 Zesz. Nauk. PŚl., ser. Górnictwo, 285: 137-150 wody mineralne, sekwestracja CO2, GZW
Wody lecznicze uzdrowiska Goczałkowice Zdrój - ochrona zasobów i perspektywy ujmowania. Suchy P. 2013 Zesz. Nauk. PŚl, nr 1592, Górnictwo, 256: 215-220 artykuł wody lecznicze, Goczałkowice-Zdrój, zapadlisko przedkarpackie
Próba określenia możliwości występowania wód siarczkowych w wyrobiskach kopalń południowo-zachodniej części GZW. An attempt to determine the possibilities of sulfide waters occurrence in main workings within south-western part of the Upper Silesian Coal Basin. Labus K. 2003 Zesz. Nauk. PŚl, 1592, 256: 143-148 artykuł wody siarczkowe, GZW
Analiza działania zbiornika zabezpieczającego złoże borowiny uzdrowiska Goczałkowice przed infiltracją słonych wód z osadnika KWK Silesia. Adamczyk A. F.

Współautorzy:

Belowski K., Wątor L., Wilk Z.
1988 Zesz. Nauk. Pol. Śl., z. 172. Górnictwo, 960 artykuł uzdrowisko, borowina, Goczałkowice-Zdrój, wody kopalniane, GZW
Zagrożenie goczałkowickiego złoża borowiny słonymi wodami infiltrującymi z osadnika wód dołowych KWK Silesia. Adamczyk A. F.

Współautorzy:

Belowski K., Wątor L., Wilk Z.
1988 Zesz. Nauk. Pol. Śl., z. 172. Górnictwo, 960 artykuł uzdrowisko, borowina, Goczałkowice-Zdrój, wody kopalniane, GZW
O pewnych możliwościach ograniczenia zrzutów słonych wód kopalnianych do rzek na przykładzie KWK Silesia. Wilk Z.

Współautorzy:

Belowski K., Wątor L., Adamczyk A. F.
1988 Zesz. Nauk. Pol. Śl., z. 172. Górnictwo artykuł wody mineralne, solanki, wody kopalniane, GZW, zapadlisko przedkarpackie
Rodzaje zagrożeń wodnych w kopalniach rejonu monokliny przedsudeckiej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń z serii węgalnowej oraz sposoby ich zwalczania. Sztelak J. 1968 Zesz. Nauk. Pol. Śl., nr 227 artykuł wody mineralne, monoklina przedsudecka, Niż Polski
Badania hydrogeologiczne głębokich poziomów wodonośnych karbonu GZW. Różkowski A.

Współautorzy:

Wagner J.
1988 Zesz. Nauk. Pol. Śl., 960, seria Górnictwo, z. 172, Gliwice: 359-370 artykuł wody mineralne, GZW
Zastosowanie metod regionalnych badań geofizycznych przy określaniu dróg migracji wód termalnych w rejonie dotkniętym wpływami odkrywkowego górnictwa węgla brunatnego (Zagłębie Sokołowskie - Republika Czeska). Karous M.

Współautorzy:

Sterba J., Grmela A.
2005 Zesz. Nauk. Pol. Śl., 1690, 267: 129-135 artykuł wody termalne, Czechy
Zasolenie wód kredowych na Niżu Polskim. Agopsowicz T.

Współautorzy:

Pazdro Z.
1964 Zesz. Nauk. Pol. Gdań., nr 49a. Budownictwo Wodne, z. 6a: 1-31 książka wody mineralne, Niż Polski
Pokazuje 61 do 80 z 4321 rekordów