BIBLIOGRAFIA


Pokazuje 4001 do 4020 z 4131 rekordów

wpisz szukaną frazę


wpisz rok wydania dla przefiltrowania wynikówTytuł Autorzy Rok wydania Wydawnictwo Rodzaj słowa kluczowe
Kurort z duszą. Wziątek S.

Współautorzy:

Osica E.
2001 Świat i Podróże, 10: 35 artykuł uzdrowisko
Badania uzupełniające inkluzji w próbkach skał z otworu Biały Dunajec PAN-1 pod poznawanie systemu geotermalnego Podhala. Władyka R. 2000 Arch. IGSMiE PAN, Kraków niepublikowane wody termalne, Podhale
Dzieje kołobrzeskich solanek. Zabel B. 1990 Bibl. Kołobrzeska, 6 artykuł wody lecznicze, Kołobrzeg, Niż Polski
Determinanty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce. Zabłocki M. 2013 Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój, 2: 29-44 artykuł energia geotermalna
Kryniczanka albo tor. Zadroga A. 2009 Gazeta Wyborcza, Kraków, 18.03.2009 r.: 1 artykuł wody lecznicze, Krynica-Zdrój, Karpaty
Radon zły i dobry czyli, jedna z osobliwości końca XX wieku. Zagórski Z. P. 1995 Post. Tech. Jądr., 38, 2: 44-49 artykuł wody radonowe
Określenie zawartości dwutlenku węgla w powietrzu glebowym w Sudetach w rejonach występowania szczaw. Żak S.

Współautorzy:

Przylibski T. A., Ciężkowski W.
2008 Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław książka dwutlenek węgla, szczawa, Sudety
Uwagi do metodyki określania składu gazowego wód leczniczych. Żak S. 2011 Resortowe szkolenie służb geologiczno-górniczych Kopaliny lecznicze w polskich uzdrowiskach, 7-9.12.2011 r., Kołobrzeg: 65-76 artykuł wody lecznicze
Mapa numeryczna zlewni Kryniczanki. Żak S. 1999 Prz. Geol., vol. 47, nr 6 artykuł wody lecznicze, Krynica-Zdrój, Karpaty
Zmiana temperatury w procesie samowypływu nagazowanych wód podziemnych. Żak S. 2013 Biul. PIG, 456: 679-684 artykuł wody mineralne
Modelowanie samowypływu szczaw z odwiertów. Żak S. 2005 W: Współczesne problemy hydrogeologii, 12 (Sadurski A., Krawiec A. red.). Wyd. UMK, Toruń: 749-754 artykuł wody mineralne, szczawy
Związek współczynnika przewodnictwa cieplnego z innymi fizycznymi właściwościami skał (na przykładzie piaskowców czerwonego spągowca). Zalewska J. 1980 Nafta, 7: 221-224 artykuł geoetrmika
Analiza możliwości wykorzystania solanek jodkowo-bromkowych towarzyszących złożom ropno-gazowym. Zamojcin J. 2012 Nafta-Gaz, 68, 12: 976-981 artykuł solanki, wody mineralne
Uzdrowiska Kieleckie - ochrona wód leczniczych w uzdrowisku Busko. Zardzewiały M. 1983 Busko-Zdrój książka uzdrowisko, Busko-Zdrój, wody lecznicze
Rozwój i surowce balneologiczne uzdrowiska Busko-Solec. Zardzewiały M.

Współautorzy:

Żak C.
1985 Studia Kieleckie, 3 (47): 145-164 artykuł wody lecznicze, Busko-Zdrój, uzdrowisko
Projekt prac geologicznych dla rozpoznania i udokumentowania złoża wód leczniczych w miejscowości Lipa. Zardzewiały M.

Współautorzy:

Burchard T.
2009 PUP Sigma BP Sp. z o.o., Tarnobrzeg projekt wody lecznicze, wody mineralne, wody siarczkowe, zapadlisko przedkarpackie, Lipa
Rys historyczny ujęć wody leczniczej w Busku. Zardzewiały M. 1979 Maszynopis niepublikowane wody lecznicze, Busko-Zdrój, zapadlisko przedkarpackie
Poszukiwanie soli kamiennej w rejonie Busko-Solec. Zardzewiały M. 2013 W: Szkolenie służb geologiczno-górniczych. Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.: 47-52 artykuł wody lecznicze, Busko-Zdrój, zapadlisko przedkarpackie
Wpływ zanieczyszczeń powierzchniowych i chemicznych oraz ochrona złoża wód leczniczych przed skażeniem w Uzdrowisku Busko-Zdrój. Zardzewiały M. 1983 WUG, Katowice niepublikowane wody lecznicze, Busko-Zdrój, zapadlisko przedkarpackie
Obserwacje hydrogeologiczne podczas wykonywania otworu B-22 przy przewiercaniu warstwy wodonośnej. Zardzewiały M. 2009 brak danych niepublikowane wody lecznicze, Busko-Zdrój, zapadlisko przedkarpackie
Pokazuje 4001 do 4020 z 4131 rekordów