BIBLIOGRAFIA


Pokazuje 61 do 80 z 4196 rekordów

wpisz szukaną frazę


wpisz rok wydania dla przefiltrowania wynikówTytuł Autorzy Rok wydania Wydawnictwo Rodzaj słowa kluczowe
Corrosion and passivity of iron alloys in geothermal water. Banaś J.

Współautorzy:

Górecki W., Kurzydłowski K., Mazurkiewicz B., Pawlikowski M., Rożniatowski K., Solarski W.
2006 Research in Polish metallurgy at the beginning of XXI century. Com. of Metall. of the Pol. Acad. of Sci., Kraków: 181-198 artykuł wody termalne, korozja
Problemy materiałowe i dobór tworzyw odpornych na korozję w systemach geotermalnych na przykładzie Geotermii Podhalańskiej S.A. Banaś J.

Współautorzy:

Mazurkiewicz B., Solarski W.
2005 Zrównoważone systemy energetyczne: nowe kierunki wytwarzania i wykorzystania energii. Lubel. Tow. Nauk., Lublin: 141 artykuł wody termalne, korozja, Podhale, Karpaty
Korozja stali zawierających chrom w wodzie geotermalnej. Banaś J.

Współautorzy:

Mazurkiewicz B., Solarski W., Pawlikowski M.
2004 Ochrona przed korozją, 11s/A: 235-239 artykuł wody termalne, korozja
Corrosion of chromium alloyed steel and cast iron in aggresive geothermal water. Banaś J.

Współautorzy:

Mazurkiewicz B., Solarski W., Pawlikowski M.
2005 Surface Engineering, 2A: 21-26 artykuł wody termalne, korozja
Korozja metali w wodach geotermalnych. Banaś J.

Współautorzy:

Mazurkiewicz B., Solarski W.
2007 Tech. Posz. Geol., Geotermia, Zrównoważony Rozwój, 2: 5-12 artykuł wody termalne
Korozja wybranych materiałów konstrukcyjnych i wydzielanie się osadów w wodach geotermalnych. Banaś J.

Współautorzy:

Głownia J., Stypuła B.
1990 W: Atlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Wyd. ISE AGH, Kraków atlas wody termalne, korozja
Korozja stali w wodach geotermalnych. Banaś J.

Współautorzy:

Banaś K., Stypuła B.
1991 Ochrona przed korozją, 6: 136 artykuł wody termalne, korozja
Influence of CO2 and H2S on local corrosion of iron alloys at elevated pressure and temperature. Banaś J.

Współautorzy:

Mazurkiewicz B., Solarski W., Khalayef O.
2002 Acta Metallurgica Slovaca, vol. 8, spec. iss. (2/2) artykuł wody termalne, korozja
Korozja rur miedzianych w wodzie geotermalnej. Banaś J.

Współautorzy:

Danielewski M., Pawlikowski M., Balcer M., Mazurkiewicz B., Solarski W., Wood H., Krawiec H.
2002 Ochrona przed korozją, vol. 45, nr 11A artykuł wody termalne, korozja
Wydłużenie okresu międzyremontowego rurociągów obiegu wody geoetrmalnej poprzez opracowanie systemu doboru materiałów odpornych na korozję w układzie H2O-NaCl-CO2 oraz monitoringu ich degradacji podczas eksploatacji. Banaś J.

Współautorzy:

i in.
2002 brak danych niepublikowane wody termalne, korozja
Wpływ temperatury na korozję i pasywację stopów Fe-Cr-Ni w układzie H2O-Na2SO4-CO2. Banaś J.

Współautorzy:

Mazurkiewicz B., Lelek-Borkowska U., Solarski W.
2003 Ochrona przed korozją, 11s/A, 33, 55 artykuł wody termalne, korozja
Problemy korozji rur wydobywczych w instalacjach geotermalnych. Banaś J.

Współautorzy:

Mazurkiewicz B., Solarski W., Pawlikowski M.
2005 Ochrona przed korozją, 48 artykuł wody termalne, korozja
Korozja materiałów konstrukcyjnych w wodach geotermalnych. Wprowadzenie. Corrosion of construction materials in geothermal waters. Introduction. Banaś J.

Współautorzy:

Pawlikowski M., Górecki W., Kurzydłowski K.
2006 W: Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim. Formacje mezozoiku (Górecki W. red.). MŚ, NFOŚiGW, AGH, PIG, Kraków: 103, 116 atlas wody termalne
Agresywność korozyjna wód geotermalnych. Corrosion aggressiveness of geothermal waters. Banaś J.

Współautorzy:

Pawlikowski M., Górecki W., Kurzydłowski K.
2006 W: Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim. Formacje mezozoiku (Górecki W. red.). MŚ, NFOŚiGW, AGH, PIG, Kraków: 103-106, 116-118 atlas wody termalne
Sposoby ochrony przed korozją w systemach eksploatujących wody geotermalne. Methods of protection from corrosion in exploitation systems of geothermal waters. Banaś J.

Współautorzy:

Pawlikowski M., Górecki W., Kurzydłowski K.
2006 W: Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim. Formacje mezozoiku (Górecki W. red.). MŚ, NFOŚiGW, AGH, PIG, Kraków: 106-107, 118 atlas wody termalne
Korozja rur i innych elementów instalacji geotermalnych. Corrosion of pipelines and other geothermal installation elements. Banaś J.

Współautorzy:

Mazurkiewicz B., Solarski W.
2006 W: Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim. Formacje mezozoiku (Górecki W. red.). MŚ, NFOŚiGW, AGH, PIG, Kraków: 107-108, 118-119 atlas wody termalne
Propozycje doboru stali na rury i inne elementy instalacji geotermalnych. Materials suggestions for pipelines and other geothermal installation elements. Banaś J.

Współautorzy:

Solarski W., Mazurkiewicz B.
2006 W: Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim. Formacje mezozoiku (Górecki W. red.). MŚ, NFOŚiGW, AGH, PIG, Kraków: 108-110, 119-120 atlas wody termalne
Korozja materiałów konstrukcyjnych w wodach geotermalnych. Podsumowanie. Corrosion of construction materials in geothermal waters. Summary. Banaś J.

Współautorzy:

Mazurkiewicz B., Solarski W., Kurzydłowski K.
2006 W: Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim. Formacje mezozoiku (Górecki W. red.). MŚ, NFOŚiGW, AGH, PIG, Kraków: 110, 120 atlas wody termalne
Wytrącanie substancji mineralnych w systemach i instalacjach geotermalnych. Wprowadzenie. Precipitation of solids in geothermal systems and installations. Introduction. Banaś J.

Współautorzy:

Mazurkiewicz B., Solarski W.
2006 W: Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim. Formacje mezozoiku (Górecki W. red.). MŚ, NFOŚiGW, AGH, PIG, Kraków: 110-111, 120 atlas wody termalne
Stan termodynamiczny płynów geotermalnych. Thermodynamic conditions of geothermal fluids. Banaś J.

Współautorzy:

Mazurkiewicz B., Solarski W.
2006 W: Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim. Formacje mezozoiku (Górecki W. red.). MŚ, NFOŚiGW, AGH, PIG, Kraków: 111-112, 120-121 atlas geotermika, wody termalne
Pokazuje 61 do 80 z 4196 rekordów