Rozwój warstw magurskich strefy Siar pomiędzy rzeką Skawą a Wisłokiem
Wiek i pozycja osadów z pogranicza pienińskiego pasa skałkowego i niecki podhalańskiej (strefa złatniańska)
Tektonika strefy spągowej cechsztynu w rejonie kopalni miedzi i srebra "Polkowice-Sieroszowice" na monoklinie przedsudeckiej
Geodynamiczna aktywność pasa wysadów solnych w Polsce w świetle analizy danych satelitarnej interferometrii radarowej
Badania geologiczne na osuwisku przy drodze krajowej DK-8 w Bardzie Śląskim jako przykład konieczności właściwego rozpoznania podłoża przed rozpoczęciem prac budowlanych związanych z zabezpieczeniem obiektu
Cyrkony ze Spitsbergenu
Co to jest Archiwum Geologiczne i w jaki sposób funkcjonuje?