Najem powierzchni biurowej ul. Jagiellońska 76

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (dalej: PIG-PIB) – ogłasza konkurs ofert na najem powierzchni biurowej wraz z miejscami postojowymi w nieruchomości położonej przy ul. Jagiellońskiej 76 w Warszawie.

1. Wynajmowane pomieszczenia biurowe znajdują się w budynku będącym własnością  PIG-PIB, usytuowanym w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 76, o łącznej powierzchni użytkowej 2.573,85 m2. W najem oddawana jest powierzchnia biurowa usytuowana na I/II kondygnacji naziemnej budynku (parter i I piętro) o łącznej powierzchni 709,16 m2. Budynek, w którym znajdują się pomieszczenia biurowe wyposażony jest w sieci: wodociągową, elektryczną, kanalizacyjną, przeciwpożarową. Budynek  posiada windę. Przeznaczone pod wynajem miejsca postojowe znajdują się na zewnątrz budynku i usytuowane są od strony dziedzińca.

2. Umowa najmu zostanie zawarta na okres 2 lat z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

3. Miesięczny czynsz wynajmu za 1m² powierzchni biurowej nie może być niższy niż 35,00 zł brutto za m2 powierzchni pomieszczenia biurowego oraz 100 zł brutto za jedno miejsce postojowe. W przypadku podania niższej ceny oferta może być odrzucona bez podania przyczyny. Miesięczny czynsz najmu może ulec zmianie raz w roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za drugi kwartał danego roku opublikowany przez GUS. Zmiana kwoty czynszu może nastąpić w miesiącu lipcu danego roku na kolejny dwunastomiesięczny okres wynajmu powierzchni.

 4. Celem zapoznania oferentów z przedmiotem najmu , PIG –PIG w dniu 15 i 17.01.2020 r. o godz. 1200 organizuję wizję lokalną. Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie woli udziału w niej poprzez zapisy na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 24.01.2020 roku do godziny 1200 do Biura Podawczego  w siedzibie PIG-PIB: ul. Rakowiecka 4, 00 -975 Warszawa. Oferty wysyłane pocztą proszę kierować na adres: PIG- PIB, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa. Koperta powinna zawierać nazwę i dokładny adres Oferenta, telefon kontaktowy oraz dopisek: „Oferta na najem powierzchni biurowej wraz z miejscami postojowymi w nieruchomości położonej przy ul. Jagiellońskiej 76 w Warszawie.”

6.  Szczegółowe zasady konkursu ofert reguluje Regulamin konkursu ofert. Szczegółowe warunki najmu, reguluję umowa najmu.

9. Osobami uprawnionymi ze strony PIG-PIB do kontaktów z Oferentami są:

- Kierownik Działu Administracji Pani Elżbieta Łęczycka, nr telefonu: 607 700 687,

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

 
Download this file (tresc-ogloszenia-jagiellonska-2020.pdf)Treść ogłoszenia[1]86 kB10.01.2020
Download this file (regulamin.pdf)Regulamin konkursu wraz z załącznikami[2]372 kB10.01.2020
Download this file (umowa-najmu.pdf)wzór umowy[3]424 kB10.01.2020
Download this file (informacja-z-otwarcia-najem-jagiell~.doc)Informacja z otwarcia - najem Jagiellońska 76[4]48 kB28.01.2020