Najem lokalu w celu prowadzenia bufetu/stołówki pracowniczej w siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w nieruchomości przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (dalej: PIG-PIB) – ogłasza konkurs ofert na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu/stołówki pracowniczej w siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w nieruchomości przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie.

Przedmiotem konkursu jest oddanie w najem lokalu o powierzchni użytkowej 125,60 m2, znajdującego się w budynku Instytutu, przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie (dalej: Lokal), z przeznaczeniem na prowadzenie bufetu/stołówki pracowniczej na okres 3 lat.

Lokal jest usytuowany w przyziemiu budynku, z kontrolowanym wejściem ruchu osobowego. W budynku, w którym znajduję się Lokal, pracuje obecnie ok. 280 osób. Dostęp do budynku posiadają pracownicy Instytutu (w liczbie ok. 570 osób, z czego w Warszawie na terenie kompleksu budynków położonych przy ul. Rakowieckiej 4 zatrudnionych jest ok. 620 osób) oraz emerytowani pracownicy Instytutu.

Czynsz najmu lokalu zostanie ustalony w wysokości zaproponowanej przez Oferenta, którego oferta była najkorzystniejsza, jednak nie może być on niższy niż 17,00 zł netto/20,90 zł brutto za 1 m2 powierzchni lokalu.

Oferent zobowiązany jest do dokonania oględzin powierzchni przeznaczonej na najem. W celu uzgodnienia terminu oględzin Lokalu lub uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z p. Magdaleną Matczak, pod nr tel. 22 45 92 456 lub pocztą elektroniczną pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 20.03.2020 roku do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego (ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa), pokój nr 1, Kancelaria Ogólna czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:15 - 16:15.

Oferty wysyłane pocztą proszę kierować na adres: Państwowy Instytut Geologiczny-PIB, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa. Koperta powinna zawierać nazwę i dokładny adres Oferenta, telefon kontaktowy oraz dopisek: „Oferta na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu/stołówki pracowniczej wraz z dowodem wniesienia zabezpieczenia - NIE OTWIERAĆ PRZED dniem 20.03.2020 r., godz.12:30”.

Szczegółowe zasady konkursu ofert reguluje Regulamin konkursu ofert. Szczegółowe warunki najmu reguluje umowa najmu.

Osobą uprawnioną ze strony PIG-PIB do kontaktów z Oferentami jest: 

ZAŁĄCZNIKI

  document Informacja z otwarcia ofert w dniu 20 marca 2020 r. (44 KB) (docx)

  pdf Regulamin konkursu ofert (3.72 MB)  (pdf)

  document Oświadczenie oferenta (48 KB)  (rtf)

  document Formularz ofertowy (19 KB)  (docx)

  pdf Wzór umowy najmu (7.17 MB)  (pdf)