Zakup z dostawą, montaż, instalacja i wdrożenie fabrycznie nowego (wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2015r.) automatycznego rejestratora pomiarów temperatury i wilgotności, tj. elektronicznego systemu pomiarowego