Usługa konserwacji systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania (SSP) w budynkach Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie zlokalizowanych przy ul. Rakowieckiej 4 i ul. Jagiellońskiej 76