Wykonanie analiz laboratoryjnych izotermy sorpcji (objętości i ciśnienia Langmuira) dla 8 prób rdzeni wraz z interpretacją