Wykonanie tłumaczenia pisemnego z języka angielskiego na język polski 3 broszur opracowanych w efekcie realizacji projektu nr CE177 GeoPLASMA-CE - Shallow Geothermal Energy Planning, Assessment and Mapping Strategies in Central Europe („Opracowanie zasad