Wykonanie badań izotopowych tlenu, deuteru, trytu i siarki w wodach podziemnych