Ocena perspektywiczności kompleksów skalnych na podstawie laboratoryjnych badań petrofizycznych właściwości skał oraz analizy profilowań geofizyki otworowej (określenie zawartości TOC oraz petrofizycznych właściwości skał) w 15-20 otworach wiertniczych