Bezgotówkowy zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz usług mycia na stacjach wykonawcy