Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (3 części).