Konsultacje i koordynacja w przygotowaniu i analizie cyfrowych warstw informacyjnych w programach interpretacyjnych typu Petrel wraz z przygotowaniem modelu strukturalnego.